Wat is een wijkplan?

Samen met wijkbewoners en partners in de wijk maakt de wijkregisseur een wijkplan. Het wijkplan is geen doel op zich, maar het is een hulpmiddel om een (gedeelde) focus aan te brengen. Uit het wijkplan komen prioriteiten voor de wijk waar de komende 3 tot 5 jaar aan wordt gewerkt. Het is een dynamisch document, dat aangepast wordt wanneer dat nodig blijkt.

Op dit moment zijn er voor het Merenwijkdistrict, het Morsdistrict en de Stevenshof wijkplannen gemaakt:

Wijkplannen

Wanneer er voor andere wijken een wijkplan gereed is kunt u deze ook via deze website vinden.
Let op! Op deze site komen de meest recente versies te staan, het kan zijn dat het wijkplan aangepast wordt en er een andere versie te downloaden is via deze website.

Kijk hier voor een overzicht van de wijken. De indeling is gebaseerd op de districtsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wijkvisies

Een wijkvisie geeft antwoord op de vraag: “Hoe willen de bewoners dat hun wijk er over 15 jaar uitziet en wat moeten ze doen (of laten) om dit te bereiken?” Het gaat om een integrale visie waarbij sociale, economische, veiligheids- en ruimtelijke aspecten worden afgewogen. Toekomstige (gemeentelijke) beslissingen gericht op de inzet in en ontwikkeling van de wijk worden getoetst aan deze wijkvisie. De wijkvisie moet ook een inspiratiebron zijn waarbij iedereen in de wijk uitgenodigd wordt mee te werken om dit toekomstbeeld waar te maken. Voor het uitvoeren van de wijkvisies is geld gereserveerd.

Voor drie gebieden in Leiden is er of komt er een wijkvisie. Het gaat om de Zeeheldenbuurt, Meerburg/Roomburg en de Prinsessenbuurt/de Hoven. Op dit moment zijn de wijkvisies van de Zeeheldenbuurt en Meerburg/Roomburg gereed. Wanneer de wijkvisie van de Prinsessenbuurt en de Hoven gereed is kunt u deze hier vinden.

Kies uw wijk/district

0. Binnenstad-zuid
1. Binnenstad-noord
2. Stationsdistrict
3. Leiden-Noord
4. Roodenburgerdistrict
5. Bos- en Gasthuisdistrict
7. Boerhaavedistrict
8. Merenwijk
9. Stevenshof