Veilig in en om het huis

De gemeente vindt het belangrijk dat u zich veilig voelt. Als er veiligheidsproblemen zijn of u ervaart een onveilig gevoel, dan is het belangrijk dat u dat meldt bij de politie, bij de gemeente of bij hulpverlenende instanties. Dan kunnen zij, samen met u, sneller en beter werken aan een betere situatie.

Contact met de politie

Voor spoed kunt u altijd de politie via 112 bellen. Is er geen acuut veiligheidsprobleem maar wilt u wel een melding doen bij de politie, bel dan met 0900-8844. U kunt ook via de website van de politie digitaal melding doen.

Inbraak

Woninginbraken hebben een grote impact op de slachtoffers en hun omgeving. Er zijn vreemden in huis geweest. Politie en gemeente besteden dan ook veel aandacht aan het verbeteren van de veiligheid van wijken en buurten. Ook u kunt meehelpen om inbraken te voorkomen. Niet alleen in uw eigen huis, maar ook in uw straat of buurt.

 • Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang en sluitwerk.
 • Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet. 
 • Doe nooit zomaar open voor onbekenden. Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder. Bij verdachte situaties belt u 112.
 • Vertel de buren dat u op vakantie bent, zodat zij tijdens uw afwezigheid een oogje in het zeil kunnen houden.

Ga voor meer tips naar http://www.politiekeurmerk.nl/

Is er toch ingebroken?

Doe dan altijd aangifte! De politie krijgt dan een goed beeld van inbraken in uw wijk en kan actie ondernemen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak, hiervoor kunt u bellen met 0900-8844. U kunt via www.politie.nl ook  digitaal aangifte doen.

Veilig thuis

'Veilig Thuis' is per 1 januari 2015 de nieuwe naam voor de gezamenlijke Advies en Meldpunten Kindermishandeling en Steunpunten Huiselijk Geweld
Iedereen die direct of indirect met geweld in huiselijke kring te maken heeft, kan hier iets tegen doen. Of het nou om uzelf gaat of om iemand anders, of u het zeker weet of al een tijdje rondloopt met een naar onderbuikgevoel.

Lees verder: Veilig thuis

Jeugdhulp

Informatie over opvoeden, opgroeien, en jeugdhulp vindt u op de webpagina over Jeugdhulp van de gemeente.

Voor vragen over opgroeien en opvoeden, en hulp op maat kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun, begeleiding en zorcoördinatie. In het CJG vind u alle kennis over opvoeden en opgroeien onder één dak. En vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin werken er jeugd- en gezinsteams in uw wijk. Deze teams bestaan uit jeugdhulpverleners met verschillende expertise. Zo kunnen zij u indien gewenst direct en op maat helpen.

Kijk op de site www.cjgleiden.nl voor:

Contactgegevens en contactmogelijkheden van het CJG en de teams in uw wijk.
Bijeenkomsten, cursussen en activiteiten met betrekking tot opgroeien en opvoeden.
Meer informatie over opgroeien, opvoeden en jeugdhulp

Wijkteams

Per 1 januari 2014 werkt de gemeente Leiden met sociale wijkteams. Sociale wijkteams zijn er voor iedereen die er zelf even niet uitkomt en ondersteuning nodig heeft. Een sociaal wijkteam bestaat uit mensen die werken bij een welzijns- of zorginstelling (zoals een sociaal werker, een wijkverpleegkundige of een consulent Wmo).
In de wijkteams werken de gemeente en de instellingen samen aan oplossingen voor eventuele problemen in de wijk. De sociale wijkteams worden in vijf wijken ingericht: Leiden Noord, Binnenstad-Noord, Roodenburgdistrict, Bos- en Gasthuisdistrict en Morsdistrict.

Lees verder: wijkteams

Wijkagent

Een wijkagent besteedt een groot deel van zijn/haar tijd aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Als het gaat om sociale problemen, overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer dan is uw wijkagent uw eerste aanspreekpunt.
Wilt u weten wie uw wijkagent is?

Lees verder: wijkagent

Wijkaanpak

De gemeente werkt momenteel aan de ontwikkeling van een wijkaanpak, die in eerste instantie voor een aantal wijken wordt uitgerold. In deze wijkaanpak staat ook het begrip ‘Buurtpreventie’ centraal, dit zal nog een nadere invulling krijgen. In de wijkaanpak heeft de wijkregisseur van de gemeente een belangrijk regierol, en zijn bijvoorbeeld de woningcorporatie en toezicht en handhaving belangrijke spelers in de wijken.

Babbeltrucs

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag.

Lees verder: babbeltrucs

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de politie en bewoners (deelnemers) om de veiligheid in de buurt te vergoten. Na een melding van bijvoorbeeld inbraak, geweld of vermissing kan de politie een Burgernetactie starten. Deelnemers ontvangen in dringende gevallen een sms of een voicemail en bij minder acute zaken een e-mail met de vraag uit te kijken naar een duidelijk omschreven voertuig of persoon. Wie informatie heeft, kan gratis naar het Burgernetnummer 0800-0011 bellen. Iedere deelnemer ontvangt een bericht over de afloop van de actie. Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden op de website van Burgernet.

Fietsendiefstal

Leiden is een echte fietsstad. Helaas worden er nog veel fietsen gestolen. De gemeente wil dat fietsers hun fietsen veilig kunnen stallen en besteed daarbij ook aandacht aan het toezicht en beheer van fietsen en fietswrakken om op die manier fietsenoverlast tegen te gaan.

Voorkom dat uw fiets wordt gestolen
 • Noteer zoveel mogelijk kenmerken van uw fiets op een fietsregistratiekaart.
 • Laat een diefstalpreventiechip op of aan de fiets aanbrengen. Dit is een klein staafje of rondje met gegevens. De chip is uit te lezen met een uitleesapparaat. Het is niet mogelijk een fiets te laten volgen via een satelliet.
 • Maak gebruik van een fietsenstalling.
 • Laat uw fiets ’s avonds of ’s nachts niet op een onverlichte plek staan.
 • Maak gebruik van goede sloten.
 • Maak uw fiets met het frame vast aan een voorwerp dat dieven niet kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld een lantaarpaal.
 • Zorg voor een goed slot op de deur van uw schuur of berging.
Is uw fiets toch gestolen?

Doe dan altijd aangifte!

Misdaad in kaart

Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken.

Lees verder: Misdaad in Kaart

Veilige kamerverhuur

De gemeente wil dat kamerverhuur veilig en goed plaatsvindt. Het project Veilige Kamerverhuur ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van kamerbewoning. Dat houdt in dat controles worden uitgevoerd op de naleving van de regelgeving voor kamerverhuur met betrekking tot bouw, brandveiligheid en gebruik van kamers.

Controles kamerverhuurwoningen

Door controles uit te voeren wil de gemeente incidenten voorkomen en bij pandeigenaren onder de aandacht houden dat vergunningen nodig zijn. Eveneens houdt de gemeente toezicht op het naleven van de voorwaarden uit de vergunning. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid blijft natuurlijk altijd bij de pandeigenaar en de gebruikers liggen.

Overlast door kamerverhuur - Meldpunt Woonoverlast

Overlast van verkamering door het gebruik van deze kamers, bijvoorbeeld door asociaal gedrag, kan niet door handhaving op bovenstaande regelingen worden bestreden. Het project Veilige Kamerverhuur heeft ook als doel om met diverse betrokken partijen als politie, GGD en woningcorporaties een overlastpatroon sneller te herkennen, waardoor de overlast effectief bestreden kan worden. Vaak komen overlastklachten bij verschillende instanties binnen. Via het digitale formulier Melding Woonoverlast kunnen inwoners overlastklachten van (kamerverhuur)woningen doorgeven aan de gemeente.

Tip bij overlast van buren

Bij burenoverlast, zoals geluidsoverlast, moet u eerst overleggen met de buren zelf. Misschien weten ze niet dat ze overlast veroorzaken. Levert een gesprek met uw buren niets op, dan kunt u de hulp van derden inroepen.