Handhaving

Afdeling Handhaving ziet toe op de naleving van de lokale wet- en regelgeving.
De regels waaraan iedereen in Leiden zich moet houden staan o.a. in de Algemene plaatselijke verordening (APV), die is vastgesteld door de gemeenteraad.
De afdeling Handhaving richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • Openbare ruimte 
 • Bebouwde ruimte 
 • Privé ruimte: Sociale rechercheurs onderzoeken mogelijke fraude met bijstandsuitkeringen.

Meldingen over de woonomgeving of openbare ruimte kunt u doen via onze meldingspagina of via www.verbeterdebuurt.nl. Als u een smartphone heeft, kan dat ook via een app (iPhone of Android)

Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa)

De gemeentelijke Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) zijn gastheer/-vrouw van de stad en staan ten dienste van de leefbaarheid van de stad. Zij zien toe op de naleving van de gemeentelijke regelgeving en dragen daarmee bij aan het behoud van leefbare wijken. In tegenstelling tot politieagenten, die een algemene opsporingsbevoegdheid hebben, hebben de Boa’s een bijzondere opsporingsbevoegdheid die zich beperkt tot bepaalde (lokale) wetgeving in het kader van leefbaarheid. Daarnaast zijn zij ook toezichthouder. In relatie tot veiligheid zijn de Boa’s een bijzondere hulp voor de politie, door uitwisseling van informatie en toezicht op straat.

Parkeren

Leiden is prima bereikbaar met de auto, het historische centrum moet alleen wel leefbaar blijven. Dat betekent dat we het centrum zelf zo autoluw mogelijk houden. Hierdoor kunt u niet overal zomaar met uw auto staan. Dit is ook niet nodig want rondom het centrum is voldoende parkeerruimte gecreëerd.  

Voor meer informatie zie: Parkeren in Leiden

Honden

Het hondenbeleid in Leiden is vastgelegd in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Belangrijke punten van het hondenbeleid zijn:

 • Opruimen hondenpoep: Overal in de stad bent u verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Dit geldt ook voor poep in de goot of in het groen, ook hier moet het worden opgeruimd.

 • Honden aan de lijn: Hoe goed uw hond ook is opgevoed, het enthousiasme kan het wel eens winnen van de discipline. Een loslopende hond kan een gevaar vormen voor het verkeer. Daarnaast kunnen mensen die er niet vertrouwd mee zijn hiervan schrikken.

Voor meer informatie zie: Hondenbeleid in Leiden

Varen

In en rondom Leiden kan heerlijk op het water gerecreëerd worden. Het wordt daardoor ook steeds drukker op het water, vooral in de smalle grachten in de Leidse binnenstad. Daarom zijn  regels opgesteld voor de watersporter. Het BPR (Binnenvaart Politie Regelement) bevat alle regelgeving voor veilig verkeer op het water. Bij constateringen van overtredingen wordt handhavend opgetreden.

 • Blijf alcoholvrij als bestuurder van het vaartuig;
 • Matig uw snelheid (max. 6 km/u);
 • Geef rondvaartboten en andere beroepsvaart voorrang;
 • Laat versterkte muziek op uw vaartuig achterwege; 
 • Plak het registratiebewijs 2015 op uw vaartuig als u een ligplaats heeft openbaar water; 
 • Leg alleen aan op de daarvoor bestemde plekken en leg niet dubbel aan.

Zo houden wij in leiden het water veilig en gezellig. Download ook de vaarkaart Leiden, hierop staat naast verschillende vaartochten ook informatie over passantenhavens, belangrijke telefoonnummer en vaarregels.

Fiets stallen

Leiden is een echte fietsstad. En dat willen we graag zo houden. Doordat het fietsgebruik in Leiden zo hoog is, is ook de behoefte aan stallingplekken groot. Om de stallingsplekken zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken is het belangrijk dat fietsen op de juiste manier worden gestald. Denk daarbij aan de maximale stallingstermijn en stal de fietsen in de daarvoor bestemde rekken.

Voor meer informatie zie: Fietsen in Leiden 

Afval

Wie niet goed met afval omgaat, riskeert een boete. Niet leuk voor overtreders, wel beter voor de Leidse samenleving. Vervuiling is immers heel vervelend en kan soms zelfs gevaarlijk zijn. Kijk daarom goed waar en hoe u uw afval kan aanbieden. Zo wordt overlast voorkomen.

Voor meer informatie zie: Afval in Leiden