Home /Over de stad /Stad, buurt, straat en wonen / Welstand- en Monumentencommissie

WML: Welstands- en monumentencommissie Leiden

De Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) is een onafhankelijke, externe adviescommissie, die de gemeente advies geeft over vergunningaanvragen voor nieuwbouw, verbouw- en restauratieplannen in de stad.

Onafhankelijkheid WML

De WML maakt geen deel uit van de gemeente, maar welstands- en monumentenadvisering op bouwplannen is wel een gemeentelijke taak. De gemeente besteedt deze taak uit aan een groep experts, omdat ze de ruimtelijke kwaliteit in de stad hoog wil houden. In de commissie zitten zowel professionals met speciale kennis van monumenten als professionals op het gebied van welstandsadvisering. 

Het welstandsadvies

De commissie toetst uw plan aan het welstandsbeleid van de gemeente. In het advies verwoordt de commissie of uw plan aan redelijke eisen van welstand voldoet en of zij akkoord gaat met uw plan. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de commissie waar mogelijk ook uitleggen wat u nog aan het plan kunt veranderen om toch een positief advies te krijgen.

Plaats en tijd vergaderingen WML

De commissie vergadert wekelijks op woensdagmorgen (9.00-13.00 uur), als kleine commissie in even weken en om de week (in oneven weken) als grote commissie. De vergaderingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in het Tweelinghuis, kamer 222.

Uw plan toelichten

Als u dit wilt, kunt u tijdens een vergadering uw plan toelichten. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier omgevingsvergunning. U wordt dan, zodra het plan geagendeerd wordt voor de vergadering van de welstandscommissie, uitgenodigd voor de betreffende vergadering door het secretariaat van de WML. Heeft u dit niet aangegeven, maar wilt u toch uw plan toelichten, dan kunt u zich alsnog uiterlijk dinsdag vóór de vergadering aanmelden via het secretariaat: telefoon (071) 516 5774.

Vooroverleg

Het is mogelijk in een vroegtijdig stadium een plan als vooroverleg aan de welstandscommissie voor te leggen. Dit vooroverleg is bedoeld om te peilen hoe de welstandscommissie hierover denkt, om samen met de welstandcommissie mogelijkheden en/of eventuele opties te bespreken. Het kan gaan om (redelijk) uitgewerkte plannen en tekeningen, maar ook om nog niet geheel uitgewerkte plannen (schetsplannen), die zich nog in de ideeënfase bevinden. Ook een vooroverleg dient aangevraagd te worden bij de gemeente Leiden, via het Omgevingsloket Online. Bij de aanvraag dienen altijd documenten en tekeningen ingediend te worden, waaruit duidelijk blijkt wat het plan inhoudt.

Vragen

Mocht u vragen hebben over het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning of een vooroverleg, dan helpt het frontoffice Team omgevingsvergunningen u graag. Hier vindt u de contactgegevens van het front office.

Definitieve publicatie van de agenda vindt één dag voor de vergadering op deze website plaats.

Contact

Nog vragen? Neem contact met ons op: frontoffice Team Omgevingsvergunningen, tel. 14 071/ keuze 3.