Voorwaarden regeling wijkinitiatieven

 • Het initiatief verbetert de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving.
 • Het initiatief is voor een groep bewoners (collectief) bestemd. Initiatieven gericht op eigen belang komen niet in aanmerking voor subsidie. 
 • Het draagvlak voor het initiatief moet aangetoond worden, bijvoorbeeld door middel van een handtekeningenlijst.
 • Commerciële activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid. 
 • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners. 
 • Het initiatief mag niet leiden tot een structurele bijdrage door de gemeente: er moet sprake zijn van een eenmalige ondersteuning.
 • Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf het beheer voeren en aansprakelijk zijn voor eventueel schadeherstel. Toekomstige beheersaspecten dienen in de aanvraag te worden beschreven.
 • De initiatiefnemers voeren het initiatief bij voorkeur zelf uit en hebben tenminste een grote rol in de realisatie van het initiatief.
 • Bij de subsidieaanvraag wordt ook beschreven hoe en wanneer communicatie plaatsvindt over het project om het bereik te vergroten.
 • Het College van B&W van Leiden mag rechtenvrij gebruik maken van de (tussentijdse) resultaten.
 • Het initiatief start binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie en is binnen twee jaar afgerond.
 • Bij een bedrag hoger dan €5000,- is er cofinanciering nodig. 50% van het bedrag boven de €5000,- wordt dan door de gemeente gefinancierd.
 • Het plafondbedrag voor subsidie is €10.000,-.

Nadere toelichting en uitgebreide voorwaarden kunt u vinden in de Deelverordening Subsidiëring Wijkinitiatieven 2015-2017.