Leiden haalt ook dit jaar kerstbomen op

De gemeente Leiden haalt in de week na 1 januari kerstbomen op. Elke wijk in Leiden krijgt een ophaaldag. Die dag kunnen de kerstbomen langs de straat worden gezet. Mensen die eerder of later van hun boom af willen, kunnen hun kerstboom inleveren bij de Milieustraat of bij Beheer op de Kenauweg.

Elke Leidse wijk krijgt een ophaaldag voor kerstbomen: 

Dinsdag 2 januari

Merenwijk, Houtkwartier, Raadsherenbuurt, Leiden Noord

Woensdag 3 januari

Stevenshof, Lage Mors, Hoge Mors

Donderdag 4 januari

Roodenburgerdistrict

Vrijdag 5 januari

Binnenstad, Pesthuiswijk, Vogelwijk, Leeuwenhoek

Zaterdag 6 januari

Bos- en Gasthuisdistrict, Transvaalbuurt

 

Kerstbomen kunnen op de plek waar mensen hun huisvuil aanbieden worden neergezet. Huishoudens met een minicontainer kunnen de kerstboom neerzetten op de plek waar zij hun minicontainer aanbieden om geleegd te worden. Mensen die gebruik maken van een (ondergrondse) huisvuilcontainer kunnen hun boom naast die containers plaatsen. De kerstbomen worden vanaf 8.00 uur opgehaald. 

Brengen

Mensen die hun kerstboom eerder of later uit huis willen, kunnen die op werkdagen afleveren bij de Milieustraat of bij Beheer op de Kenauweg tussen 8.00 en 16.00 uur.  Op zaterdagen is de Milieustraat ook open van 8.00 – 16.00 uur.
Op donderdagavond 4 januari 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur is de Milieustraat extra geopend om kerstbomen in te leveren en op zaterdag 6 januari is het mogelijk kerstbomen tussen 8.00 en 12.00 uur in te leveren bij:

  • Beheer Kenauweg
  • Winkelcentrum De Kopermolen bij kerkelijke centrum De Regenboog
  • 5 mei Laan bij het parkeerterrein bij buurtcentrum Vogelvlucht

Na kerst 2016 haalde de gemeente Leiden voor het eerst de bomen huis aan huis op. Een succes: er werden ruim 400 meer bomen opgehaald dan er voorgaande jaren werden ingeleverd bij de inzamelpunten. Dat is fijn: want zo liggen er minder bomen op straat. Een schoner en veiliger beeld.