Home /Over de stad /Overige / Stedenbanden

Stedenbanden en internationale samenwerking

De gemeente Leiden is al lange tijd actief op het terrein van internationale samenwerking. Leiden heeft vriendschapsbanden met vijf buitenlandse steden. Deze stedenbanden vormen een goede basis om invulling te aan het internationale beleid

Steden

Buffalo City - Zuid Afrika

Gemeente Leiden afbeelding

Het Zuid-Afrikaanse Buffalo City in de provincie Oostkaap is een gemeente zo groot als de provincie Utrecht. De Oostkaap is de op één na grootste en armste provincie van Zuid-Afrika. Onze zusterstad dankt haar naam aan de Buffalo River, die bij East London in de Indische Oceaan uitmondt. In Buffalo City wonen ongeveer 1 miljoen mensen en is in 2000 door een herindeling ontstaan en bestaat uit vier steden: East London (het bestuurlijke centrum), King William’s Town, Bisho en Mdantsane.

Deze stedenband is een logisch vervolg op het door Leiden gesteunde anti-apartheidsbeleid in de 80-er jaren. Na de verkiezingen in april 1994 wilde Leiden een stedenband om bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe Zuid-Afrika. Op 1 september 1998 tekende de Leidse burgemeester Goekoop het document van de stedenband met East London (na de gemeentelijke herindeling Buffalo City).

Al meer dan 10 jaar werkt Leiden samen met Buffalo City aan duurzame oplossingen voor de verschillende soorten problemen die de stad teisteren. Zo is ruim 60%  van de bevolking werkloos en zijn veel inwoners met HIV-AIDS besmet. Door middel van projecten op o.a. het gebied van onderwijs (millennium doel 2) en duurzaam leefmilieu (millenniumdoel 7) heeft Leiden, millennium gemeente, een zinvolle bijdrage geleverd aan het bereiken van de acht millenniumdoelen, die in 2000 door de VN zijn vastgesteld. Gedurende deze projecten is veelal samengewerkt met externe partners, bijv. het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is gewerkt via the City Wide approach-principe: met, voor en door de stad.

Onderwijs

Leidse scholen kunnen een partnerschap aangaan met een school in Buffalo City. Een belangrijke stap, want scholen spelen een cruciale rol bij de vorming van leerlingen tot wereldburgers.

Meer informatie

  • Kijk op de website van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City
  • www.leidenbuffalocity.nl. Contactpersoon: Marjan de Jonge, 071 - 514 1720.
  • Of neem contact op met: Marian Weevers, contactpersoon gemeente Leiden: m.weevers@leiden.nl, 071 - 5165231

Juigalpa - Nicaragua

Nicaragua ligt in Centraal Amerika en is na Haïti het armste land van het westelijke halfrond. Juigalpa is de hoofdstad (± 71.000 inwoners) van het veeteeltdepartement Chontales, en ligt op 140 km van de officiële hoofdstad Managua. Van de plaatselijke beroepsbevolking heeft 70% geen vast werk. Om deze redenen wilt de gemeente Leiden als Millenniumgemeente bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en beter onderwijs.

Leiden sloot zich in 1988 aan bij de stedenband die Den Haag had met Juigalpa. Sindsdien financieren de gemeente Leiden en de Stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa (SVLJ) samenwerkingsprojecten in de stad.

Millenniumdoel 2 - onderwijs

De SVLJ zet zich al jarenlang in voor millenniumdoel 2: in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school. De SVJL doet dit door scholen te bouwen of op te knappen. Maar ook door het opzetten van bijscholing voor leerkrachten en bijlessen voor kinderen die dreigen af te haken en beroepsopleidingen voor jongvolwassenen. De SVLJ werkt niet alleen. Ook scholen en het bedrijfsleven zetten zich in om de situatie van de mensen in Juigalpa te verbeteren dit gebeurt onder andere via onderwijs. Of kijk op de speciale website over de millenniumdoelen.

Duurzame ontwikkeling

Juigalpa beschikt over economisch potentieel. De stedenband bevordert de duurzame economische ontwikkeling via de verstrekking van microkredieten aan bedrijven en (jonge) ondernemers. Zo wordt getracht economische ontwikkeling te bewerkstelligen.

Meer weten?

Oxford – Engeland

Het Toonkunst orkest
Gemeente Leiden afbeelding

Leiden en Oxford. Twee steden met bijna evenveel inwoners, allebei gelegen aan een rivier. Maar er zijn meer overeenkomsten. Beide steden hebben een universiteit, een historisch centrum en veel culturele instellingen en sportverenigingen. Een goede basis voor een langdurige vriendschapsband. Een band die zijn 'roots' heeft in de Tweede Wereldoorlog en die in 1946 begon met een eerste sportuitwisseling. Er zouden nog veel sportieve en culturele uitwisselingen volgen.

De stedenband tussen Oxford en Leiden behoort tot de oudste stedenbanden ter wereld. De band is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ontstaan en had als doel de intensieve contacten, die de twee landen tijdens de oorlog hadden, na de oorlog voort te zetten. Al vanaf de eerste jaren wordt er door de Stichting Stedenband Leiden-Oxford vorm gegeven aan de stedenband door middel van sociaal-culturele en sportieve uitwisselingen. Daarnaast vinden er gezamenlijke universitaire projecten plaats op het gebied van onderzoek en onderwijs tussen o.a. de Universiteit van Leiden en de Oxford University.

Onderwijs

Leiden en Oxford delen hun kennis en ervaring over onder meer waterbeheersing en musea. Uiteraard vinden er op vele vlakken samenwerking in onderwijs en universitaire uitwisselingen plaats.

Cultuur en sport

De Stichting Stedenband Leiden-Oxford richt zich vooral op het stimuleren van de contacten tussen Leidse culturele instellingen, sportverenigingen, orkesten en koren en hun tegenhangers in Oxford.

Gemeente helpt

Ook de gemeente Leiden heeft een actieve rol in het behoud van deze stedenband. De beide besturen van de stedenband, maar ook ambtenaren hebben regelmatig contact, met name rond 4 en 5 mei en rond 7 november (herdenking van de Engelse oorlogsslachtoffers). Op deze dagen vinden er uitwisselingen van veteranen, bewindslieden en belangstellenden van beide steden plaats.

Meer weten?

Toruń

Torun - Polen

Torun. Een stad die circa 200.000 inwoners telt, met een oude binnenstad zo mooi, dat het in zijn geheel op de wereldmonumentenlijst van de UNESCO staat. Maar er is meer, Torun en Leiden kennen ook vele gelijknissen. Beiden zijn zij monumentale steden, gelegen aan een grote rivier, gekenmerkt door een grote universiteit, hebben allebei een industrieel verleden en dateren uit de Middeleeuwen.

Ruim 20 jaar geleden, onder het motto “Bruggen bouwen tussen Oost en West” startte Leiden in 1988 de vriendschapsband met de Poolse stad Torun. In de eerste periode van deze stedenband richtten zij zich voornamelijk op het overbruggen van de kloof die in de communistische periode tussen West-Europa en de landen achter het Ijzeren Gordijn is ontstaan, tegenwoordig ligt de focus meer op de kennismaking van burgers met Leiden en Torun. Om dit te bewerkstelligen worden er tal van uitwisselingen georganiseerd op maatschappelijk, gemeentelijk en persoonlijk niveau, dit gebeurd voornamelijk op het gebied van sport en cultuur.

Gemeente Toruń

Sport

Bij vele stedenbanden wordt de focus vaak gelegd op ondersteuning op sociaal en economisch terrein, met als doel een ontwikkeling van de ‘verre’ zusterstad. De Stichting stedenband Leiden-Torun biedt hier uitzondering in, en kenmerkt zich door een vriendschapsband,  die vooral de laatste jaren sportieve evenementen en uitwisselingen op het gebied van sport organiseren.

Cultuur

Elk jaar bezoeken delegaties van beide steden elkaar. Vaste programmaonderdelen zijn vaak een stadswandeling, rondvaart en een officieel ontvangst op het stadhuis. Maar er gebeurt nog veel meer, zoals uitwisseling op het gebied van cultuur.

Meer weten?

Ondertekening van de vriendschapsovereenkomst tussen Leiden en Nagasaki, op 4 februari 2013
Vriendschapsovereenkomst met Nagasaki

Nagasaki - Japan

In 2012 is Leiden officieel een vriendschapsband aangegaan met de Japanse stad Nagasaki. Deze vriendschapsband is het resultaat van de al jarenlange samenwerking tussen verschillende partners uit beide steden. Ook de bijzondere, al eeuwen lange handelsbetrekking die bestaat tussen Nederland en Nagasaki geeft kleur aan de bijzondere contacten met deze stad. Binnen de gemeente Leiden zijn er drie partners die prominent invulling geven aan de vriendschapsband.

Universiteit Leiden

Universiteit Leiden heeft sterke banden met Nagasaki. Al meer dan een kwart eeuw vertrekken ongeveer tien studenten van de opleiding Japanstudies jaarlijks naar Nagasaki en raken daar vertrouwd met de Japanse taal en cultuur. De laatste tien jaar vindt de uitwisseling plaats via het Nagasaki University Japanese Language Program for Exchange Students (NUJALP). Vanaf het voorjaar van 2013 wordt de relatie tussen de Leidse universiteit en Nagasaki verder versterkt, de gemeente van Nagasaki gaat namelijk jaarlijks twee studenten van de Leidse universiteit accepteren als stagiairs. Ze zullen werken bij de ‘Cultuur en Toerisme’ afdeling van de gemeente, en onder andere helpen bij de restauratie van Deshima, een kunstmatig eilandje in de haven van Nagasaki, dat tussen 1641 en 1859 als een Nederlandse handelspost fungeerde.

Sieboldhuis

In 2012 ondertekende de directeur van het Japanmuseum SieboldHuis Leiden, Kris Schiermeier, een vriendschapsverdrag met de burgemeester van Nagasaki, Tomisa Taue namens twee musea: Het Siebold Memorial Museum en Dejima.

Beide partijen hebben uitgesproken om in de toekomst samen te werken als 'Partnerinstellingen' door middel van uitwisseling van informatie en ondersteuning van elkanders activiteiten op het gebied van cultuur, onderzoek en opleiding. Dit ter bevordering van de eeuwenlange relatie van de beide steden sinds 1641 en de vriendschap tussen wederzijdse burgers in het bijzonder. Het verdrag is ondertekend in het huis van het opperhoofd van de Nederlandse Handelspost Deshima, dat gebeurde ondermeer in de aanwezigheid van 8 Leidse studenten.

Museum Volkenkunde

Museum Volkenkunde kent een lange historie als het gaat om samenwerking met Nagasaki.

Belangrijksté thema's vanuit het perspectief van het museum:
• onze kerncollecties (ongeveer 8000 voorwerpen verzameld in de periode 1817-1829) hebben hun oorsprong in Deshima, Nagasaki;
• deze kerncollecties geven telkens weer (vanaf tenminste 1990) aanleiding tot bijzondere tentoonstellingen – en zullen dat ook in de toekomst blijven doen;
• het schaalmodel van Deshima dat Opperhoofd Blomhoff in 1817 in Nagasaki liet maken, is nu ook nog van cruciaal belang voor de actuele wederopbouw van deze belangrijke historische site.

Op grond van bovenstaande hoofdpunten onderhoudt Museum Volkenkunde al lange tijd intensieve contacten met verschillende instellingen in de stad Nagasaki.

Meer weten?

Krefeld - Duitsland

Krefeld. Een stad dat 250.000 inwoners telt en op een afstand van 50 km van Venlo ligt, aan de Rijn. De stad staat van oudsher bekend als zijdestad, zoals Leiden lakenstad was. De zusterstad is in de tweede Wereldoorlog zwaar getroffen, het is dan ook niet verwonderlijk dat de activiteiten tussen de steden startten in 1961, in het kader van de na-oorlogse toenadering tussen Nederland en Duitsland.

Tegenwoordig spelen de contacten met Krefeld zich voornamelijk af tussen scholen. De afstand tussen de steden, 250 km, leent zich voor uitwisselingen binnen een weekend of zelfs een dag. 24 juni 2011 kreeg Leiden bezoek uit Krefeld. Studenten van de Hochschule Niederrhein bezochten museum Boerhaave, het stadhuis en er was tijd om op eigen gelegenheid hofjes en de burcht te bezoeken. Een delegatie van deze Hogeschool komt zo’n twee keer per jaar op bezoek.

Meer weten?