Home /Over de stad /Onderwijs / Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Leiden als Kennisstad investeert in goed onderwijs. Daarom innoveert de gemeente Leiden het onderwijs door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een innovatiesubsidie beschikbaar. 

Iedereen die een plan voor onderwijsvernieuwing heeft kan een aanvraag doen. Alles is goed - kleine en grote aanvragen - als het maar innoverend is en minimaal twee onderwijspartners samenwerken. Controleer je of jullie plan aan alle voorwaarden voldoet?

Hoe werkt het?

Heb je een goed idee waarmee we het Leidse onderwijs toekomstbestendig maken, dien dan een voorstel in. Het filmpje geeft meer informatie over hoe het werkt. Dien jullie plan vóór 1 april 2017 in. Na 1 april zal de beoordelingscommissie een keuze maken uit de aanvragen.

Aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier en vul het in. Om het je makkelijk te maken hebben we gekozen voor een formulier, dat snel is in te vullen.

Contact

Heb je vragen of wil je sparren over je idee? Neem contact met ons op! Je kunt bellen of mailen naar Wieke Bertina, beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing, telefoonnummer: 071-516 5166.

Voorbeelden

Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende ideeën: bovenschoolse samenwerking, kennisdeling met vakgenoten of het betrekken van onderzoek(ers) binnen je onderwijsinstelling.


In de voorgaande jaren zijn o.a. onderstaande projecten gehonoreerd uit het Innovatiebudget:

  • PLG PO – VO: Leergemeenschap op het snijvlak PO en VO op verschillende thema’s (Engels, Rekenen, Rekenen, leerling vaardigheden en talentontwikkeling).
  • Leids Onderwijs Festival (LOF): ontmoeting en kennisuitwisseling stimuleren onder docenten.
  • Droomschool: Kwaliteitsimpuls leraarschap en innovatief onderwijs: samenwerking tussen het openbaar onderwijs en de Hogeschool.
  • Leidse Aanpak voor Talent Ontwikkeling (LATO): ketenaanpak (van voorschool t/m universiteit) op het thema talentontwikkeling.
  • Vitalab: doorlopende leerlijnen, beroepsoriëntatie en vernieuwing in de zorg.