Geveltuinen

Geveltuinen mogen in principe overal waar dat kan worden aangelegd.

Daarvoor gelden echter wel een aantal spelregels. Deze zijn:

  • Op het trottoir moet minimaal 1.20 meter loopruimte overblijven;
  • De geveltuin mag maximaal 45 centimeter breed zijn;
  • De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg van de tuin;
  • De planten mogen niet overhangen of enige andere overlast veroorzaken voor voorbijgangers;
  • Bomen mogen niet aangeplant worden in een geveltuin;
  • Indien u verhuist moet de nieuwe eigenaar de geveltuin overnemen. Wil hij dat niet dan moet u alles in oude staat terugbrengen;
  • Geveltuinen mogen niet in winkelstraten;
  • De gemeente is niet verantwoordelijk voor uw tuin wanneer deze bij werkzaamheden beschadigen of moet worden verwijderd.