Meeuwenoverlast

Een groepje hangmeeuwen.
Gemeente Leiden afbeelding

Meeuwen in Leiden, daar kunnen we wel mee leven. Maar de overlast die ze veroorzaken, is een grote ergernis. Die kan alleen succesvol samen met Leidenaren, bedrijven in de binnenstad en de gemeente worden aangepakt.

Wat doet de gemeente?

In Leiden zijn in de afgelopen jaren verschillende methodes toegepast om meeuwenoverlast te beperken. Met een brede aanpak hoopt het college het beste resultaat te hebben. De gemeente hoopt met het plaatsen van ondergrondse containers de overlast van zwerfvuil structureel terug te dringen.

De doelen
  • Leiden een minder aantrekkelijk foerageer(voedsel)gebied voor meeuwen maken;
  • Geluidsoverlast en agressie door meeuwen terug te dringen;
  • Broedlocaties ontoegankelijk maken;
De maatregelen
  • Ondergrondse containers voor huishoudelijk afval
  • Nest- en broedlocatiebeheer
  • Subsidies verstrekken voor meeuwwerende maatregelen (tot 2015)
  • Inschakeling van het publiek via voorlichtingscampagnes
  • Samenwerking met de regio om meeuwenoverlast breder aan te pakken

Geen meeuweneieren wisselen dit seizoen

donderdag, 21 mei 2015

Voor mensen die overlast hebben van meeuwen is het misschien onbegrijpelijk, maar meeuwen zijn bij wet beschermde vogels. Het is dus strafbaar ze te schieten, ze te verjagen, of hun nesten te verstoren.


Ophalen vuilniszakken stopt per 1 juni

woensdag, 20 mei 2015

Leidse binnenstad is ‘ondergronds’


Winkelmandjes van 7 verschillende winkels.

Winkeliers doen graag iets voor de stad

vrijdag, 11 mei 2012

Het is voor alle Leidenaren in de binnenstad een bekend probleem: meeuwenoverlast. Iedereen ergert zich aan de rotzooi op straat. Zeven winkeliers trekken zich dit probleem aan en verkopen sinds een paar weken speciale meeuwwerende vuilniszakken.


Een overzicht van oude berichten staat in het nieuwsarchief.