Home /Over de stad /Natuur en Milieu / Hondenbeleid in Leiden

Hondenbeleid in Leiden

Nieuw hondenbeleid

Er wordt in de stad veel geklaagd over hondenpoep. Daarom is er een nieuw hondenbeleid vastgesteld dat bijdraagt aan een schone en veilige stad door overlast van honden te voorkomen en te verminderen. De algemene regel in Leiden blijft ook in de toekomst dat alle honden aan de lijn moeten en dat de hondenpoep door de hondenbezitter wordt opgeruimd.
Gevulde poepzakjes mogen voortaan in alle afvalbakken worden weggegooid.
Tot 13 februari 2017 ligt het nieuwe hondenbeleid ter inzage.

Foto: ANP

Hondenbezitters zijn verplicht om tijdens het uitlaten van de hond ten minste twee opruimmiddelen bij zich te dragen zodat zij de hondenpoep kunnen opruimen. Hondeneigenaren die de poep niet opruimen kunnen rekenen op een boete van 140 euro.
In de nieuwe hondennota staat een lijst met 29 parken en delen van parken, groenstroken en grachtenoevers waar honden niet vast aan de lijn hoeven. Bij die plekken komen nieuwe borden met een duidelijke uitleg daarop. Voor het los laten lopen van honden buiten deze losloopgebieden bedraagt de boete 90 euro.

Kaart hondenuitrengebied

De gebieden waar honden mogen loslopen en waar wel een opruimplicht geldt, zijn:
1) Hallenweg / Gabriël Metzustraat
2) Zuidzijde Slaaghsloot
3) Kooipark
4) Voetpad langs de Zijl
5) Zeeheldenpark
6) Dorus Rijkersweg / Admiraal Banckertweg
7) Park de Bult
8) Park Matilo
9) Van den Brandelerkade / Lorentzkade
10) Professorenpad
11) Roomburgerpark
12) Potgieterlaan
13) Akkerhof
14) Telderskade
15) Noachstraat / Jacques Urlusplantsoen
16) Diepenbrocklaan
17) Korte Vlietpad
18) Beethovenpark
19) Smederijstraat
20) Park Kweeklust
21) Morspark
22) Azurietkade
23) Petronella Voûtepad
24) Rijndijkpark
25) Grote weide Leidse Hout
26) Merenwijkpark
27) Veerpolderpad
28) Polderpark Cronesteyn
29) Boerenpad en Knotterpad

De losloopgebieden die in het verleden zijn aangewezen (toen uitrengebieden genaamd) komen te vervallen. Ook worden de honden-uitlaatstroken en de afvalbakken met poepzakjes afgeschaft.

Resultaten enquête

Het voorstel om dagelijks vaste tijden voor te schrijven waarbinnen honden aangelijnd moeten worden is niet in het hondenbeleid opgenomen. Hiervoor bestond geen draagvlak.