Home /Over de stad /Natuur en Milieu /Bomen / Bomenverordening 2015

Bomenverordening 2015

Bomenverordening 2015 met Groene Kaart 2012 is door de gemeenteraad op 11 februari 2016 vastgesteld en is op 10 maart 2016 in werking getreden. De Bomenverordening 2015 biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen en houtopstanden in de stad ten opzichte van de voorgaande bomenverordening. Alle bomen in de openbare ruimte met een stamomtrek van 45 cm of meer (gemeten op 130 cm hoogte), solitaire bomen voorkomend op de Groene Kaart of onderdeel uitmakend beschermd gebied op de Groene Kaart zijn vergunningplichtig onder de Bomenverordening 2015.

Het begrip 'openbare ruimte' is onder de Bomenverordening 2015 aangescherpt om minder ruimte te laten voor interpretatieverschillen over wat openbare ruimte nu precies is. Hierdoor vallen meer bomen onder de bescherming van de Bomenverordening 2015. Elk jaar zal er een nieuwe versie van de Groene Kaart door het college worden vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk voor belanghebbenden om bomen en boomgebieden middels de Groene Kaart toe te voegen aan de beschermende werking van de Bomenverordening 2015. Over de werking en de procedures met betrekking tot de Groene Kaart wordt verderop op de pagina meer informatie gegeven.

Hieronder vindt u de link naar de Bomenverordening 2015 en alle bijbehorende stukken: