Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 2025 'Leven in Leiden'

De Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie 2025, Leven in Leiden (PDF 4 MB), beschrijft de ambities van Leiden op sociaal maatschappelijk gebied en geeft aan hoe de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties die ambities wil realiseren. De visie geeft voor de komende jaren drie hoofdopgaven: investeren in een aantrekkelijke stad, versterking van de arbeidsmarkt en stimuleren van maatschappelijke participatie (iedereen doet mee).

 

 

Winnaars Fotowedstrijd Leven in Leiden

1. Leidse inwoners.
Leidse inwoners
2. Sociale infrastructuur.
Leiden Marathon
3. Wonen en leefomgeving.
Mensen in raamkozijn

Genomineerden Fotowedstrijd Leven in Leiden

Bijeenkomsten

14 november Bijeenkomst in het Volkshuis

30 juni 2011 Lunchbijeenkomst

6 april 2011 Startbijeenkomst

Filmpje

Wethouder van Gelderen

Leven in Leiden

Leven in Leiden

Kaarten soc. maatsch. voorzieningen

Kaartenbijlage bij Leven in Leiden