Iedereen telt mee

Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling

Hoe organiseren we dat inwoners van Leiden die (tijdelijk) niet in staat om op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving voor zichzelf te zorgen verantwoorde, efficiënte en effectieve ondersteuning krijgen? In het Maatschappelijke Ontwikkeling deel 1 'Iedereen telt mee' 2013 – 2017 geven we antwoord op deze vraag en geven we aan hoe we hier samen met de stad: inwoners en organisaties, de komende vier jaar aan werken. Het plan is de opvolger van het beleidsplan Wmo 2008-2012. Na dit eerste deel volgt de uitwerking van de nieuwe en aangepaste bestaande taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als gevolg van het regeerakkoord Rutte 2 (najaar 2012).

Het beleidsplan is tot stand gekomen via een interactief proces en brede raadpleging van de stad.  Deze webpagina geeft informatie over de inhoud en het proces van totstandkoming van het beleidsplan.

Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling Deel 1 vastgesteld

Op 13 juni 2013 is het Beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling Deel 1 2013-2017  ‘Iedereen telt mee’ vastgesteld door de gemeenteraad.

Het beleidsplan is geschreven in een tijd waarin binnen het sociaal domein veel verandert. Die veranderingen betreffen zowel werk, taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, maar ook forse bezuinigingen. Het Rijksbeleid ten aanzien van deze veranderingen op veel punten ligt nog niet vast en is daarom in dit plan nog niet tot in alle facetten uitgewerkt. 

In het beleidsplan ‘Iedereen telt mee’ staan hoofdlijnen van het beleid op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling.
De doelen van het (W)MO beleid:

  • We stimuleren de sociale binding en participatie;
  • We zetten ons ervoor in om de groep die (zwaardere) ondersteuning en zorg nodig heeft zo klein mogelijk te houden door in te zetten op preventie;
  • We zetten in op maatwerk & kwaliteit.

Uitgangspunten:

  • Eigen kracht
  • Resultaatgericht werken
  • Samenhangende welzijn ondersteuning en zorg,
  • Vraaggestuurde en thuisnabije hulpverlening

Dit plan wordt de komende periode aangevuld met beleid met betrekking tot de nieuwe taken en bestaande taken die wijzigen.

Hieronder vindt u het beleidsplan.

Nieuws

Laatste nieuws

Landelijke publiekscampagne ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’

donderdag, 16 oktober 2014

Vandaag, donderdag 16 oktober, begint een grote...

Veranderingen vanaf 1 januari 2015

donderdag, 16 oktober 2014

Jeugd, zorg en werk

Nieuwe aanpak Huishoudelijke ondersteuning

donderdag, 16 oktober 2014

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke...

Bekijk alle nieuwsberichten

Een overzicht van oude berichten vindt u in het nieuwsarchief.

Nieuwsbrief 'Iedereen telt mee'

Tenminste eens in de vier jaar wordt door de gemeente Leiden nieuw Wmo-beleid ontwikkeld. Beleid, dat specifiek gericht is op het helpen van mensen die niet zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij. Het huidige beleidsplan Wmo ‘Participatie Centraal’ loopt tot en met 2012. De komende maanden werken wij aan de opvolger van dit beleidsplan, dat de volgende titel krijgt: 'Iedereen telt mee', beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling’. Deze keer is er voor het ontwikkelen van het plan een interactief proces gekozen. Hiermee wil de gemeente gebruik maken van de kracht van de stad. In deze nieuwsbrief informeren wij u over dit proces. Tegelijk hopen wij u enthousiast te maken om ook uw steentje bij te dragen.

U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden met het aanmeldingsformulier (u wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina).

Verstuurde nieuwsbrieven

Contact

Projectleider van het beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling is Astrid van Leeuwen. Met vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties kunt u mailen naar iedereenteltmee@leiden.nl.