Home /Over de stad / Huisvesting vluchtelingen Leiden en regio

Huisvesting vluchtelingen Leiden en regio

Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare informatie, nieuwsberichten en genomen besluiten.

De vluchtelingenproblematiek in de wereld en op nationaal niveau leidt ertoe dat alle gemeenten graag een steentje willen en moeten bijdragen. We zoeken naar mogelijkheden om vergunninghouders (vluchtelingen met al dan niet een tijdelijke verblijfsvergunning) in een hoog tempo te huisvesten. De belangen van andere woningzoekenden worden daarbij niet uit het oog verloren. Ook is er aandacht voor de integratie in de samenleving (inburgering, onderwijs, werkgelegenheid).

Nieuws

Groepsfoto bijeenkomst ondertekening

Eerste ondertekening participatieverklaring door Leidse statushouders

maandag, 25 juli 2016

Op 21 juli jl. ondertekenden 28 Leidse statushouders in de Raadzaal in het stadhuis in Leiden de participatieverklaring. De participatieverklaring draagt eraan bij dat nieuwkomers, ten behoeve van hun integratie en participatie aan de Nederlandse...


Vluchtelingen uit noodopvang verhuizen naar AZC

woensdag, 25 mei 2016

Vanaf morgen worden de vluchtelingen, die verblijven in de noodopvang aan de Wassenaarsweg elders gehuisvest. Het COA heeft laten weten dat alle vluchtelingen inmiddels bij de IND op gesprek zijn geweest.


Leiden zet in op versnelde huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning

dinsdag, 22 september 2015

Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen en de druk die daardoor op de asielzoekerscentra is ontstaan, wil de gemeente Leiden versneld woonruimte voor vluchtelingen met een verblijfsstatus realiseren.


Leidse initiatieven voor vluchtelingen

donderdag, 10 september 2015

In de afgelopen weken zijn er verschillende burgerinitiatieven ontstaan om in actie te komen voor de vluchtelingen.