Home /Over de stad / Huisvesting vluchtelingen Leiden en regio

Huisvesting vluchtelingen Leiden en regio

Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare informatie, nieuwsberichten en genomen besluiten.  Daarnaast vindt u informatie over de integratie van statushouders via het JAS project en hoe u zelf mee kunt denken en doen door mentor te worden.

Project JAS Leiden
Denk en doe mee


De mondiale vluchtelingenstroom is sterk toegenomen.  Leiden neemt als stad van vluchtelingen haar verantwoordelijkheid.  Net als alle gemeenten in Nederland is Leiden verplicht om elk jaar een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op te nemen in de stad. De landelijke overheid bepaalt elk half jaar om hoeveel mensen het gaat. De meest actuele cijfers zijn vindt u hier.  De gemeente zoekt naar mogelijkheden om samen met de woningcorporaties deze nieuwe Leidenaren te huisvesten.

De gemeenteraad van Leiden heeft in 2016 besloten dat er op drie locaties tijdelijke woningen voor statushouders, mensen uit de maatschappelijke opvang en reguliere woningzoekenden geplaatst kunnen worden. Door het plaatsen van deze extra woningen zorgt de gemeente er voor dat er, ondanks de toegenomen vraag naar huisvesting, geen extra druk op de woningmarkt komt.

De grote instroom van het aantal statushouders vraagt een grote inspanning voor de integratie in de samenleving (inburgering, onderwijs, werkgelegenheid). In oktober 2015 is gemeente Leiden gestart met het project JA Statushouders (JAS). Hierin ondersteunen we statushouders om zo snel mogelijk sociaal en economisch zelfstandig te worden. In project JAS volgen nieuwkomers twee jaar lang het programma Leidse Inburgering, waarin ze 24 uur per week actief bezig zijn met hun inburgering, ontwikkeling en instroom naar school of op de arbeidsmarkt. Zie hier het inburgeringstraject in Leiden. 

Inburgeringstraject Leiden
Inburgeringstraject Leiden