Home /Over de stad /Groenbeheer / Onderhoud bomen

Werkzaamheden bomen

Ieder seizoen wordt gewerkt aan het beheer van het gemeentelijke groen. Een klein deel van de werkzaamheden doen de medewerkers van groenbeheer zelf. Het grootste deel van het werk is uitbesteed aan aannemers. U ziet dus vaak een aannemer aan het werk bij maai- of snoeiwerkzaamheden.

Bomen

Bomen dragen bij aan een leefbare stad: ze zijn essentieel voor de biodiversiteit en dragen bij aan een aantrekkelijk stadsbeeld. Soms kunnen ze voor overlast zorgen, bijvoorbeeld in de zomer door schaduw of in de herfst door bladuitval, maar dat is nog geen reden om te (mogen) kappen of snoeien.

Bomenkap

Overlast op zich is geen reden om een boom te kappen. Toch zijn er ook situaties waarbij de afweging van voors en tegens toch leidt tot een kapvergunning of het snoeien van de boom. Hier is een speciaal overlastprotocol voor.

Bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten kan worden besloten om een rij bomen te kappen. Daarbij geldt dat eerst moet worden onderzocht of verplaatsing mogelijk is. Lukt dat niet, dan moeten de gekapte bomen sowieso worden gecompenseerd.  

Duurzaam beheer

Leiden heeft een duurzaam boombeheer. Uitgangspunt is om bomen zo lang mogelijk op een verantwoorde en veilige wijze kunnen blijven staan. Onderhoud aan de boom bestaat uit controles en technische ingrepen. Bij de inspectie van de boom wordt gekeken naar de aanwezigheid van stamscheuren, takbreuk, plakoksels (slechte aanhechtingen van takken op de stam), stamschot, rottingen en zwamvorming.

Snoeien

Bomen worden eens in de vier jaar gesnoeid. Het snoeien van bomen vind over het algemeen in het najaar en winter plaats, van eind september tot uiterlijk half maart. Bijzondere boomsoorten die alleen gesnoeid kunnen worden wanneer de bomen in blad staan worden in de zomermaanden - buiten het broedseizoen - gesnoeid.

OverzichtPlannning onderhoud bomen