Home /Over de stad /Goede doelen / Stichting Europ Donor

Stichting Europ Donor (donatiefonds)

Stichting Europdonor is een Nederlandse stichting die er voor zorgt dat patiënten met leukemie en andere soorten bloedaandoeningen een transplantatie kunnen krijgen van stamcellen afkomstig van vrijwillige gezonde donoren. Deze stamcellen zijn vaak nodig om hen te kunnen genezen.

De stichting helpt artsen bij het vinden van een geschikte donor voor stamcellen uit het beenmerg. We zoeken voor Nederlandse patiënten een geschikte stamceldonor wereldwijd. Andersom zoeken we ook Nederlandse donoren voor patiënten wereldwijd. Daarnaast doen we onderzoek, geven we voorlichting en werven we zoveel mogelijk nieuwe stamceldonoren.

Plesmanlaan 1b
2333 BZ Leiden
https://www.europdonor.nl/