SKAN-fonds (subsidie aanvragen/donatiefonds)

Dit is onze missie:  Skanfonds wil dat mensen in kwetsbare situaties meer maatschappelijke kansen krijgen. We helpen daarom initiatieven op weg, die hun redzaamheid en aansluiting in de samenleving vergroten. Dat doen we met geld en met de kennis die we hebben opgebouwd. Het katholiek sociaal denken is onze inspiratiebron – en vormt het kompas waarop we koersen.
Dit is onze visie. Ieder mens telt. Iedereen mag meedoen. Dat vraagt om een samenleving waarin iedereen een plek heeft en mensen omzien naar elkaar. Dat is lang niet altijd het geval. Daarom helpt Skanfonds in situaties waarin mensen aan de zijlijn raken en waar menselijke waarden onder druk staan. We geloven in initiatieven die voortkomen uit solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel. We vinden dat mensen alleen voor én met elkaar vorm kunnen geven aan een goede samenleving. En dat er oog moet zijn voor wat mensen wél kunnen. Dát is het begin van een rechtvaardige wereld.

http://www.skanfonds.nl/