Home /Over de stad /Goede doelen / LUMC Vrienden Stichting

LUMC Vrienden Stichting (donatiefonds)

De LUMC Vrienden Stichting is opgericht om aanvullende financiering te realiseren voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is aanvullende financiering noodzakelijk.

Alle middelen die door de Stichting worden geworven zijn bestemd voor projecten die waarde toevoegen aan het verblijf van patiënten en bezoekers van het LUMC. Donaties die voor een specifiek project zijn bedoeld, komen uitsluitend daaraan ten goede.

Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

https://www.lumc.nl/org/lumc-vrienden-stichting