Home /Over de stad /Goede doelen / Leids Universiteits Fonds (LUF)

Leids Universiteits Fonds (LUF) (donatiefonds)

Sinds 1890 zet het Leids Universiteits Fonds (LUF) zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren. Zo verstrekken wij subsidies aan projecten van faculteiten en wetenschappers, en financieren wij bijzondere leerstoelen. Maar ook studenten doen een beroep op het LUF voor activiteiten die hun studie meerwaarde geven. Daarnaast is het LUF actief om alumni betrokken te houden bij de universiteit.
Donaties, schenkingen en de opbrengst van ons vermogen geven ons de ruimte om de universiteit te ondersteunen en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te bevorderen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van alumni.

Rapenburg 68
2311 EZ Leiden

Postbus 9500
2300 RA Leiden

071 - 5130503
http://www.luf.nl/