Home /Over de stad /Goede doelen / Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland organiseert de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Kinderpostzegels zet zich in voor de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland. Kinderpostzegels richt zich op onderwijs, pleegzorg en traumaverwerking bij kinderen.