Home /Over de stad / Goede doelen

Goede doelen en donatiefondsen

In Leiden

 • Stichting Europ Donor: stichting Europdonor is een Nederlandse stichting die er voor zorgt dat patiënten met leukemie en andere soorten bloedaandoeningen een transplantatie kunnen krijgen van stamcellen afkomstig van vrijwillige gezonde donoren.
 • Leids Universiteits Fonds (LUF): sinds 1890 zet het Leids Universiteits Fonds (LUF) zich in om de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs aan de universiteit hoog te houden en te verbeteren.
 • Bontius Stichting: op het gebied van onderzoek geniet het Leids Universitair Medisch Centrum wereldwijd een uitstekende reputatie.
 • Stichting uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV): STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) ondersteunt vluchtelingen in de stad Leiden die zijn uitgeprocedeerd in hun asielprocedure maar nog wel een goede kans hebben op een verblijfsvergunning op andere gronden of die willen terugkeren naar hun land van herkomst en ook terug kunnen keren.
 • Wanderen: ben jij wel eens met je hoofd ergens anders? Vind je het leuk om te dwalen? Of heb je het daar te druk voor?
 • Ronald McDonalds huis Leiden: een ziek kind kán niet zonder zijn ouders. Als je kind ziek is, wil je als ouders zo dicht mogelijk in de buurt zijn.
 • Stichting Present: een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
 • Stichting Radius: Radius is een stichting die in Leiden en Oegstgeest zorg wil dragen voor het versterken van de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een handicap.

Landelijk

 • Oranjefonds: het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving.
 • SKAN-fonds: dit is onze missie: Skanfonds wil dat mensen in kwetsbare situaties meer maatschappelijke kansen krijgen.
 • Jantje Beton: vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland organiseert de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Kinderpostzegels zet zich in voor de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en in het buitenland. Kinderpostzegels richt zich op onderwijs, pleegzorg en traumaverwerking bij kinderen.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds: het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.
 • Jeugdsportfonds: geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging.