gagoed.nl

Leiden gaat Goed.

Voor een klimaatbestendig & gezonde wereld kunnen we niet langer passief afwachten. De Goedcampagne laat zien dat duurzaam leven niet ingewikkeld hoeft te zijn.

We moeten zelf aan de slag: lokaal in onze eigen stad en buurt.
Elk duurzaam initiatief, groot & klein, draagt bij aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Voor u en onze kinderen.

Kijk op de gagoed site voor; tips, acties, bijeenkomsten, agenda en het laatste nieuws. 

Duurzaam bouwloket Leiden

Duurzaam bouwloket

Duurzaam Bouwloket is het gemeentelijk energieloket waar u terecht kan voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen. Samen met u maken wij uw woning comfortabeler en energiezuinig.

website

naar buiten regio Leiden

Naar buiten

Naar buiten! is een project voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar in Leiden en omgeving. Het is de werktitel van het Groen doet Goed programma van het IVN, provincie Zuid-Holland en tien gemeenten. In Leiden wordt het project uitgevoerd door Duurzaam Leiden, IVN-regio Leiden en het Zuid-Hollands Landschap.

website

operatie steenbreek

Operatie Steenbreek

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

website

De groene menukaart Leiden

Groene menukaart

Bent u de eigenaar van een monument, ligt uw pand in een beschermd stadsgezicht, of is het gebouwd voor 1950? Bekijk en vergelijk de mogelijkheden om het duurzaam maken ervan. Met onder andere: Meer dan 50 duurzame opties op een rij, Van kleine aanpassingen tot grote verbouwing, Speciaal voor historische panden en nog veel meer.

Website

Flink Fietsen

Flink Fietsen

Een promotie campagne voor het fietsen in Leiden. Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het voor fietsers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met nieuwe en betere verbindingen, veiligere routes, betere stallingen en zelfs de aanleg van snelfietspaden.

website

www.gagoed.nl

Volg ons ook op

Duurzaam Leiden op Facebook
Icon Instagram
Duurzaam Leiden op Twitter
YouTube