Cultuursubsidies

De Raad de (met name als gevolg van de bezuinigingen op de cultuursubsidies aangepaste) Deelverordening Cultuursubsidies, alsmede de Deelverordening Amateurkunst Subsidies 2016-2017-2018 vastgesteld.

Voor het organiseren en uitvoeren van de volgende activiteiten in Leiden kan de gemeente een bijdrage in het financieel tekort verstrekken:

Evenementenvergunning

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een cultureel evenement organiseren? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Gesubsidieerde atelierruimte

Binnen de gemeente Leiden worden diverse atelierruimtes verhuurd aan kunstenaars. Om in aanmerking te komen moeten de kunstenaars in Leiden wonen, ondernemerschap tonen en (in de meeste gevallen) positief getoetst zijn op professionaliteit. U kunt zich bij Stichting Werk en onderneming online aanmelden voor de wachtlijst.