De leden van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden

De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) bestaat uit 6 leden: prof. dr. Dick E.H. de Boer, drs. Renée Magendans, dr. Frank Suurenbroek, prof .dr. J.C.A. Kolen, prof. dr. K.A. Ottenheym en drs. I.B.S. van Koningsbruggen. Stuk voor stuk ervaren deskundigen uit verschillende disciplines die gewend zijn over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken. Elk op hun eigen manier zijn zij al langer vertrouwd met Leiden.

Dick E.H. de Boer

Voorzitter; Expertise: lokale kennis / stadsgeschiedenis
Dick E.H. de Boer
Motto: “Zoals Karel V zei over het Alhambra: Wat in eeuwen is opgebouwd, mogen we niet in een klap vernietigen”

Dick E.H. de Boer (1947) is expert in stadsgeschiedenis. Hij is afgestudeerd in Geschiedenis en Nederlandse Taal en Letterkunde in Leiden en inmiddels oud-hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis. De Boer is medeoprichter van de vereniging van Vrienden van het Gemeentearchief ‘Jan van Hout’ en was onder meer lid van de Archeologische begeleidingscommissie. Hij schreef talloze publicaties, ook voor een breed publiek, en was redactielid van ‘Tijdschrift De Leidse Hofjes’. Hij werkte mee aan de tv-series ‘Steden en hun verleden’ en ‘Steden des tijds’. De Boer is woonachtig in Leiderdorp.

 

 

Renée Magendans

Expertise: archeologie
Renée Magendans
Motto: “De kracht van erfgoed ligt in de beleving ervan"

Renée Magendans (1949) brengt graag een breed publiek in contact met erfgoed. Zij studeerde Pre- en Protohistorie, Middeleeuwse en Klassieke Archeologie in Amsterdam en werd daarna stadsarcheoloog. In haar jaren als directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden profileerde zij dit museum nadrukkelijk als een publieksgerichte instelling. Magendans is momenteel werkzaam als algemeen directeur ADC Heritage bij het Archeologisch Diensten Centrum en houdt zich ook daarbuiten breed met erfgoed bezig.

 

 

Frank Suurenbroek

Expertise: historische stedenbouw
Frank Suurenbroek
Motto: "Afwegingen over cultuurhistorie gaan over de toekomst van de stad"

Frank Suurenbroek (1974) is vertrouwd met het spanningsveld tussen erfgoed en ruimtelijke ordening. Hij is in oktober 2014 gestart als lector Bouwtransformatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn proefschrift richtte zich op de transformatie van de stadsrand van Haarlem en kent qua benadering veel parallellen met de gebiedsgerichte benadering van de MoMo (Modernisering van de Monumentenzorg). Als lector gaat Frank onderzoek doen naar de actuele transformatieopgaven in de bestaande stad. Voorafgaand was Frank werkzaam als senior adviseur bij Inbo en de Architekten Cie. Daar werkte hij aan ruimtelijk strategische projecten. Zo was hij in Leiden betrokken bij het opstellen van een gebiedsvisie voor De Waard.

Koen Ottenheym

Expertise: architectuurhistorie

Koen Ottenheym  is expert op het gebied van de 17e eeuwse bouwkunst, de belangrijkste periode is uit de Leidse geschiedenis. Hij is al ruim 20 jaar hoogleraar architectuurgeschiedenis in Utrecht met als specialisme de Hollandse bouwkunst van de 17e eeuw. Ottenheym is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij heeft diverse publicaties geschreven over Nederlandse architecten in de Gouden Eeuw en over de internationale relaties van de bouwkunst in de Nederlanden in de periode 1500-1800. In het verleden is hij lid geweest van verschillende monumentencommissies en voorzitter van ICOMOS Nederland.

Jan Kolen

Expertise: historische tuin- en landschapsarchitectuur
Pasfoto van Jan Kolen
Motto: ”Erfgoed brengt het verleden tot leven bij het vormgeven van de toekomst”

Prof. dr. Jan Kolen (1962) combineert historische, geografische en archeologische invalshoeken. Hij studeerde archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op de ‘biografie van het landschap’, een nieuwe benadering in de landschapsgeschiedenis. Hij is bijzonder hoogleraar Erfgoedstudies van Stad en Land geweest en hoogleraar voor de Geschiedenis en het Erfgoed van de Europese Cultuurlandschappen in Amsterdam. Daarnaast was Kolen directeur van het onderzoeksinstituut CLUE (Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment) van de VU. Sinds 2013 is hij aan de Universiteit Leiden verbonden als hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed en als directeur van het nieuwe Centre for Global Heritage and Development van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Het LDE Center onderzoekt de rol van erfgoed in culturele, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen.

 

 

Irmgard van Koningsbruggen

Expertise: architectuurhistorie
Pasfoto van Irmgard van Koningsbruggen
Motto: ”erfgoed geeft heden en toekomst wortels.”

Drs. Irmgard van Koningsbruggen (1955) studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was bijna drie decennia als docent architectuurgeschiedenis en erfgoed aan de Vrije Universiteit verbonden en heeft ruime ervaring in de monumenten- en erfgoedadvisering.  Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de waardering en interpretatie van het verleden zoals die in architectuur, stedebouw en landschap en in de geschiedschrijving daarover vorm krijgen. Zij is bestuurslid van het Dudok Architectuur Centrum en de Stichting Mooi Noord-Holland, lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van Noord-Holland en van de commissie Welstand en Monumenten in Hilversum.