Home /Over de stad /Cultuur, sport en vrije tijd / Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden

Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden

De Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden (ACL) is een onafhankelijke commissie van deskundigen die het college van burgemeester en wethouders adviseert over het erfgoed in uw omgeving.

In de ACL zijn 5 expertises vertegenwoordigd:

  • architectuurgeschiedenis
  • archeologie
  • historische stedenbouw
  • historische tuin- en landschapsarchitectuur
  • lokale kennis / stadsgeschiedenis

Een advies van de ACL gaat over ruimtelijke en fysieke ontwikkelingen in de stad.

De agenda wordt vooraf gepubliceerd op deze website en in de Stadskrant.

We stellen de leden graag aan u voor.

Vervangt Monumenten(selectie)commissie

Op april 2012 verving de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden de Monumenten(selectie)commissie. Na 30 jaar Monumenten(selectie)commissie was het tijd voor vernieuwing. Dat komt mede door ontwikkelingen in de modernisering van monumentenzorg. Daarbij verschuift het accent van de aanwijzing van individuele objecten tot monument (vaak laat in een proces) naar tijdige, gebiedsgerichte, integrale cultuurhistorische inventarisatie. Maar ook de wet maakt vernieuwing noodzakelijk. In navolging van archeologie moet sinds begin 2012 in de ruimtelijke ordening rekening worden gehouden met de (integrale) fysieke cultuurhistorische waarden.