155-Help-een-bedrijf

Hebt u een mooi bedrijf, maar maakt u zich zorgen? Bijvoorbeeld omdat de omzet terugloopt en uw schulden oplopen, omdat klanten te laat of niet betalen, omdat u ziek ben, of omdat u het organisatorisch of administratief niet meer op orde krijgt? Heeft u het als ondernemer om andere redenen moeilijk en heeft u behoefte aan advies?

Voor advies over financiën of administratieve, organisatorische of belastingzaken, voor hulp bij een conflict met derden of vanwege een commercieel probleem en voor andere kwesties waar u als ondernemer van wakker kunt liggen, kunt u terecht bij 155-Help-een-bedrijf. Advies op uw telefonische hulpvraag is kosteloos. Voor mogelijke vervolgstappen betaalt u wellicht een bijdrage. Kijk op www.155.nl voor meer informatie.

Stichting 155-Help-een-bedrijf is een nationaal noodloket voor ondernemers. Het is een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), dat daarvoor samenwerkt met gemeenten.

Bij het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning aanvragen of melding doen.

Logo e-herkenning

Met e-Herkenning kunt u online zaken doen met verschillende overheden.

Logo Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein vindt u alle informatie van de overheid voor ondernemers.