Home / Nieuwsitem

Virenze wordt overgenomen door MET en Parnassia Groep

vrijdag, 22 december 2017

De activiteiten van zorgaanbieder Virenze, die in Holland Rijnland geestelijke gezondheidszorg verleent aan kinderen en jeugd, worden overgenomen door Parnassia.

Virenze verkeerde sinds enige tijd in financieel zeer zwaar weer en werd op 18 december failliet verklaard. De bewindvoerder/curator van Virenze heeft de afgelopen weken aangestuurd op een overname en doorstart van de activiteiten van Virenze waarbij personeel zoveel mogelijk zou worden overgenomen. Op deze manier zou de behandelrelatie van de huidige cliënten van Virenze zoveel mogelijk in stand kunnen blijven. Vandaag is bekend geworden dat Parnassia Groep de activiteiten voor kinderen en jeugd van Virenze zullen overneemt.

Gevolgen voor zorgcontinuïteit huidige cliënten

Parnassia Groep zal het personeel zoveel mogelijk overnemen. Daarmee kan de relatie van de huidige cliënten met hun behandelaar zoveel mogelijk in stand blijven. Echter, indien cliënten naar een andere aanbieder wensen te gaan, dan staat het hen vrij om hiervoor te kiezen. Parnassia neemt de komende periode contact op met de cliënten.

Nadere informatie over Parnassia Groep

De GGZ hulp aan jeugdigen, die vergoed wordt door gemeenten, wordt overgenomen door Parnassia. Dit is een landelijke aanbieder van GGZ voor jeugd . Ook in onze regio hebben ze reeds een overeenkomst voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen tot 18 jaar.


Plaats op: