Home / Nieuwsitem

Verleende omgevingsvergunningen

donderdag, 4 januari 2018

De volgende vergunningen zijn verleend.

 

Omgevingsvergunning regulier

Inzage

De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag twee weken in te zien via www.leiden.nl/publicaties/vergunningen en bij het team Omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) na afspraak via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.

 

Bezwaar

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de achter de verleende vergunning vermelde datum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.


Plaats op: