Home / Nieuwsitem

Verleende omgevingsvergunningen

donderdag, 8 februari 2018

De volgende vergunningen zijn verleend.

·       Boerhaavelaan 2A, interne doorbraak, gemeentelijk monument, 25-01-2018

·       Haarlemmerstraat 175, verbouw winkelpand en plaatsen reclame, gemeentelijk monument, 26-01-2018

·       Hallenweg 7, plaatsen hekwerken, 25-01-2018

·       Kabeljauwsteeg 4, plaatsen geluidwerende voorzieningen, gemeentelijk monument, 26-01-2018

·       Lokhorststraat 19, plaatsen gevelbank, 30-01-2018

·       Steenstraat 12, wijzigen gebruik naar terras, 25-01-2018, Gedeeltelijk geweigerd

·       Willem Barentszstraat 3, wijzigen gebruik van bedrijf naar sport/leisure, 30-01-2018

·       Willem Barentszstraat 7 - 9, maken 2 muurdoorbraken, 29-01-2018

Onttrekkingsvergunningen

·       Herenstraat 18, wijzigen gebruik naar kamerverhuur met 4 wooneenheden, 29-01-2018

Vestestraat 31, verbouwen naar kamerverhuur met 4 wooneenheden, 30-01-2018

Inzage

De besluiten kunnen vanaf a.s. vrijdag digitaal worden ingezien via de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/publicaties/vergunningen, bij het team omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) alleen op afspraak via telefoonnummer  14071 (3) of mailen via het klantcontactformulier, www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de achter de verleende vergunning vermelde datum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Omgevingsvergunningen uitgebreid

·       Bachstraat 712, brandveilig gebruik, 30-01-2018

·       Ter Haarplein 5, brandveilig gebruik, 31-01-2018

Inzage

De besluiten kunnen vanaf a.s. vrijdag digitaal worden ingezien via de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/publicaties/vergunningen, bij het team omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) alleen op afspraak via telefoonnummer 14 071 of mailen via het klantcontactformulier, www.leiden.nl/contact.

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, kan binnen een termijn van zes weken na de datum van de ter inzagelegging een beroepschrift indienen bij de Rechtbank ’Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Indien er, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

Ontheffing Bouwbesluit i.v.m. werkzaamheden buiten reguliere werktijden

Aanpassen van de afrit Zoeterwoude A4, verbreding viaduct kunstwerk 42, ter hoogte van de Meerburgerwatering (RijnlandRoute), 01-02-2018.

Inzage

De ontheffing en de bijbehorende stukken kunnen vanaf a.s. vrijdag worden ingezien bij de gemeente Leiden, Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. Voor het inzien van de stukken kan contact opgenomen worden met het Team Omgevingsvergunningen via telefoonnummer 14 071 of via het contactformulier: www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Contactformulier/new.

Bezwaar

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, kan binnen zes weken na de achter de verleende ontheffing vermelde datum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 


Plaats op: