Home / Nieuwsitem

Toekomstvisie Leidse Regio: aan de slag met de inhoud

woensdag, 11 oktober 2017

Twee jaar geleden zijn de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude gestart met het realiseren van een gezamenlijke toekomstvisie voor de Leidse Regio. Deze toekomstvisie is in november 2016 unaniem vastgesteld.

In deze visie zijn zeven belangrijke thema’s en urgente opgaven en ambities benoemd waarbij de gemeenten gezamenlijk willen optrekken: wonen & groen, economie, bereikbaarheid, duurzaamheid, sociaal beleid, een gezonde leefomgeving en regionale voorzieningen.

Bestuurlijke samenwerkingsvorm

Na de vaststelling van de toekomstvisie is er gezocht naar de beste samenwerkingsvorm en een goede manier om regionaal besluiten te nemen en de bestuurlijke slagkracht en realisatiekracht van de regio te versterken. Daarover hebben de gemeenten veel en intensief overleg gehad met elkaar. Onlangs hebben de vijf gemeenten moeten constateren dat het helaas op dit moment niet mogelijk is om overeenstemming te bereiken over de beste bestuurlijke samenwerkingsvorm. Het project “Toekomstvisie Leidse regio 2027” gaat daarom nu een nieuwe fase in.

Toekomstvisie

De gemeenten gaan samen aan de slag met de uitvoering van de toekomstvisie. Ze doen dat met (lichte) ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, maar zonder regionale besluitvorming. Dat is niet aan de orde. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 geen gesprekken meer over bestuurlijke eindvormen. Er wordt tot de verkiezingen vooral gekeken naar de meest urgente en geschikte onderwerpen om intensiever op samen te werken en met elkaar resultaten te bereiken. Tevens buigen de gemeenteraden zich nog over een verbeterde werkvorm zodat zij na de verkiezingen snel over deze onderwerpen gezamenlijk in gesprek kunnen en de uitvoering van de toekomstvisie met de nieuwe gemeenteraden sneller en efficiënter kan worden voortgezet.

Investeren in samenwerken

Verder hebben de vijf gemeenten aangegeven de komende tijd graag nog meer te investeren in de samenwerkingscultuur: bij elkaar op werkbezoek, van elkaar leren en samen optrekken waar dat kan en waar door samenwerking voordeel valt te behalen.

Informatie

De volledige brief aan de gemeenteraden kunt u hier teruglezen. Voor andere informatie verwijzen wij u graag naar de website www.leidseregio2027.nl


Plaats op: