Home / Nieuwsitem

Technische wijzigingen Wegsleepverordening Leiden 2004

donderdag, 12 oktober 2017

 

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad de Wegsleepverordening Leiden 2004 gewijzigd. De aanpassing behelst een wijziging van het sleepbedrijf met als consequentie een veranderde plaats van bewaring van voertuigen en de kosten.

 

Inzage en inwerkingtreding       

Vanaf heden ligt de verordening ter inzage in het atrium van het stadhuis en is digitaal in te zien op www.leiden.nl/verordeningen. De verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking en werkt terug tot en met 1 augustus 2017.

 

Informatie

Nadere informatie bij de afdeling Team Toezicht Bebouwde Ruimte, tel. 14 071.

 


Plaats op: