Home / Nieuwsitem

Stage Nieuwe Stijl succesvol

donderdag, 10 september 2015

Het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid is in februari 2013 gestart met het project ‘Stage Nieuwe Stijl.’ Dit succesvolle project zet jongeren in als trainee bij bedrijven in de regio.

De tellingen wijzen uit dat 343 jongeren hebben deelgenomen aan Stage Nieuwe Stijl waarvan inmiddels 72% is uitgestroomd naar een reguliere baan. Wethouder Marleen Damen: “Nu de vakanties weer achter de rug zijn gaan veel afgestudeerden solliciteren. Stage Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat je solliciteert vanuit een ‘werkende’ situatie naar een reguliere baan, zo doe je ervaring op en vergroot je je kansen.”

Op de huidige arbeidsmarkt is het voor jongeren met een MBO4, HBO of WO diploma soms moeilijk om werk te vinden. Met Stage Nieuwe Stijl  werken zij 24 uur per week bij een werkgever gedurende maximaal zes maanden. Daarnaast zijn er 10-15 scholingsdagen verdeeld over deze periode. Tegen een stagevergoeding van € 650,- bruto per maand doet de trainee ervaring op, ontwikkelt zijn talenten.. Zij worden hierin gevolgd en begeleid. Regulier werk gaat altijd boven de stage. In goed overleg met het stage-bedrijf kan de trainee binnen maximaal een maand starten bij zijn nieuwe werkgever.

Vaak hebben bedrijven voldoende werk maar onvoldoende financiële middelen om nieuwe werknemers in dienst te nemen. De projectorganisatie van Stage Nieuwe Stijl vraagt, naast de stagevergoeding, € 150 per gewerkte maand aan de werkgever. Dit ter financiering van overhead en projectorganisatie. Door een trainee tijdelijk in te zetten via Stage Nieuwe Stijl maakt de werkgever op een relatief goedkope manier kennis met een talentvolle jongere.

Informatie
Jongeren met een afgeronde MBO4, HBO of WO opleiding die geïnteresseerd zijn in het project Stage Nieuwe Stijl kunnen zich aanmelden bij Liset van der Vos (071-5165481, l.van.der.vos@leiden.nl).

Werkgevers die geïnteresseerd zijn in het project kunnen contact opnemen met Frits Opdam via f.opdam@leiden.nl of 06-27618881.


Plaats op: