Home / Nieuwsitem

Reglement van de Orde voor de gemeenteraad 2012 gewijzigd

donderdag, 12 oktober 2017

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2012 gewijzigd. De invoering van het digitaal stemmen vormt aanleiding om het huidige artikel 32 lid 1 van het Reglement van Orde aan te passen.

 

Inzage en inwerkingtreding

Vanaf heden ligt de verordening ter inzage in het atrium van het stadhuis en is digitaal in te zien op www.leiden.nl/verordeningen. De verordening treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

 

Informatie

Nadere informatie bij de griffie van de gemeenteraad Leiden, tel. (071) 5165107.


Plaats op: