Home / Nieuwsitem

Programmavisie Omgevingswet: 'Samen maken we de stad'

dinsdag, 6 december 2016

De gemeente Leiden is gestart met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor is de programmavisie “Samen maken we de stad” opgesteld.

De invoering van de Omgevingswet in 2019 zorgt ervoor dat vrijwel alle regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en leefomgeving verandert. De gemeente Leiden wil de Omgevingswet benutten om in samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van Leiden als ‘Stad van Ontdekkingen’ verder te versterken. Met de invoering van de Omgevingswet wil de gemeente ruimte bieden voor ontwikkeling en kwaliteit in de stad waarborgen. De gemeente is ook bij de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet voorstander van samenwerking in de Leidse regio. De programmavisie Omgevingswet geeft de richting en de uitgangspunten voor implementatie en toepassing van de Omgevingswet in Leiden.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november jl. de Omgevingswet besproken en stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze programmavisie Omgevingswet. Komende periode wordt het programmaplan 2017-2018 Omgevingswet Leiden opgesteld. Eind dit jaar zal het programmaplan klaar zijn. Lees de programmavisie hier.


Plaats op: