Home / Nieuwsitem

Personen uitgeschreven uit de Basisregistratie personen

donderdag, 4 januari 2018

In de periode voorafgaand aan deze publicatie zijn de volgende personen op grond van de Wet BRP uitgeschreven uit de Basisregistratie personen (BRP).

 

Besluit 18-12-2017 - naam, geb. datum (datum uitschrijving)

 • Chen, Z., 05-05-1981 (15-11-2017)

 • Dashtpeyma, M., 21-03-1980 (15-11-2017)

 • Haan, T.L.W.J. de, 09-03-1993 (15-11-2017)

 • Lin, C., 13-06-1951 (17-11-2017)

 • Mahmoud Awad Attiya Ibrahim, 06-11-1982 (15-11-2017)

 • Post, D.J.H., 04-09-1995 (15-11-2017)

 • Prajsnar, T.K., 21-07-1982 (17-11-2017)

 • Roeslé, C.A.A., 06-02-1981 (17-11-2017)

 • Schellingerhout, N., 06-09-1994 (15-11-2017

 • Siradağ, A.,11-11-1980 (17-11-2017)

Besluit 19-12-2017 - naam, geb. datum (datum uitschrijving)

 • Clausager, S.M., 16-05-1989 (15-11-2017)

 • McRae, B.J., 09-04-1984 (15-11-2017)

 • Sharma, S.R., 15-09-1946 (17-11-2017)

 • Shimodaira, M., 09-11-1954 (17-11-2017)

Besluit 20-12-2017 - naam, geb. datum (datum uitschrijving)

 • Aldaco Gastelum, J., 20-04-1995 (16-12-2017)

 • Kozma, C.A., 25-11-1988 (12-10-2017)

 • Lamrabet, M., 07-02-1992 (11-11-2017)

 • Luijk, J.W.H. van, 20-07-1947 (16-11-2017)

 • Metinulu, S., 27-12-1983 (20-11-2017)

 • Osman, A.M., 10-11-1965 (14-11-2017)

 • Sequeira Fins, J.F., 03-07-1991 (12-10-2017)

Besluit

Volgens artikel 2.22, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), heeft het college bovenvermeld besluit genomen en zijn de gegevens met betrekking tot de verblijfplaats gewijzigd in: vertrokken naar ’Onbekend’ en ingeschreven in de registers van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen).

De brief, waarin het voornemen voor dit besluit tot uitschrijving is aangekondigd, is eerder gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief is tevens de datum van de uitschrijving. De datum van het besluit is minimaal vier weken na verzending van deze brief.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. Vermeld hierbij naam en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Dit kan ook digitaal via www.leiden.nl/bezwaarschrift. U heeft daarvoor een DigiD nodig.


Plaats op: