Home / Nieuwsitem

Ontwerp omgevingsvergunning ingebruikname bouwwerk met oog op brandveiligheid

donderdag, 3 augustus 2017

Ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit: het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid

  • Burggravenlaan 250, brandveilig gebruik kinderopvang, 24-07-2017

Inzage

De ontwerpbeschikkingen kunnen vanaf a.s. vrijdag, gedurende zes weken digitaal worden ingezien via de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/publicaties/vergunningen, bij het team omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) alleen op afspraak via telefoonnummer  14071 (3) of mailen via het klantcontactformulier, www.leiden.nl/contact.

Zienswijze

In de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Na telefonische afspraak via tel. (071) 5165760 kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend.

Tegen het definitieve besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank De Haag  Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.


Plaats op: