Home / Nieuwsitem

Ontwerp omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 250-254

donderdag, 30 november 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden maakt bekend dat

het ontwerp van de omgevingsvergunning ‘Haarlemmerstraat 250-254’ NL.IMRO.0546.OV00097-0201, tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2017 ter inzage ligt voor het indienen van zienswijzen.

Toelichting

Het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de transformatie van drie panden, gelegen aan de Haarlemmerstraat 250, 252 en 254, tot 2 winkelruimten, 1 woning en 7 appartementen/studio’s, en het oprichten van nieuwbouw aan de achterzijde van de bestaande panden, gelegen aan de Klimmende Leeuwsteeg, waarbij 5 appartementen/studio’s worden gecreëerd. Op deze vergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ter inzage en te koop

De digitale versie van het besluit is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website (www.leiden.nl/ruimtelijkeordening). De zienswijzentermijn is van vrijdag 1 december 2017 tot en met donderdag 11 januari 2018. De papieren versie van het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en in het Stadsbouwhuis (Langegracht 72). Openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Het Stadhuis is daarnaast ook geopend op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Zienswijzeprocedure

Gedurende de inzagetermijn kunnen zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend. Schriftelijk bij het college van Burgemeester en wethouders van Leiden (ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC Leiden). Digitaal indienen via de website van de gemeente: www.leiden.nl/zienswijzeomgevingsvergunning, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 250-254’, t.a.v. team RO. Een mondelinge zienswijze kan naar voren worden gebracht na afspraak via het secretariaat van het team RO, tel. (071) 5165828. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de definitieve inhoud van de omgevingsvergunning.

Informatie

Nadere informatie bij het servicepunt Bouwen en Wonen, tel. 14 071 of via www.leiden.nl/contact.

 


Plaats op: