Home / Nieuwsitem

Omgevingsvergunningen uitgebreid

donderdag, 3 augustus 2017

  • Vlietweg 84 langs de A4, Hofvlietweg en Oostvlietpolder, kappen 9100 bomen, waarvan 387 individueel beheerd en 8713 in bosverband, openbaar gebied, 24-07-2017

Inzage

De besluiten kunnen vanaf a.s. vrijdag digitaal worden ingezien via de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/publicaties/vergunningen, bij het team omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) alleen op afspraak via tel. 14071 (3) of mailen via het klantcontactformulier, www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Wie rechtstreeks in zijn belangen is getroffen en tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, kan binnen een termijn van zes weken na de datum van de ter inzagelegging een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Indien er, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.


Plaats op: