Home / Nieuwsitem

Nieuwe inrichting Breestraat

woensdag, 9 januari 2013

Nieuwe klinkers op de trottoirs, bankjes, meer bomen, andere prullenbakken en als nieuwe blikvanger de mogelijke terugkomst van historische verlichting. Het college van B en W heeft ingestemd met het kaderbesluit voor de nieuwe inrichting van de Breestraat.

Er is besloten om met de eerste fase te starten gezien de grote wens om in de Breestraat te investeren. De rijbaan wordt in ieder geval opnieuw geasfalteerd waarbij in het kernwinkelgebied een middengeleider komt en de rijbaan op gelijke hoogte komt met het trottoir. De ambitie voor het eindbeeld van de Breestraat is om de rijbaan te bestratenmet klinkers. Hiervoor is al budget beschikbaar gesteld. Of het realiseerbaar is, zullen aanvullende onderzoeken de komende periode uitwijzen. De onderzoeken richten zich op de mogelijkheid om het aantal bussen te verminderen, invoeren van een maximum snelheid van 15km/h, een inhaalverbod en welke effecten het aanleggen van klinkers heeft op het geluid. Blijkt uit de onderzoeken dat klinkers op de rijbaan in het kernwinkelgebied mogelijk is, dan wordt dit toegepast.

De Breestraat is een van de oudste en bekendste straten in Leiden en een belangrijke schakel in het centrum. De gemeente gaat verbeteringen aanbrengen zodat de Breestraat een prettige straat wordt om te winkelen en te verblijven.

Op 14 maart 2013 wordt het kaderbesluit in de gemeenteraad besproken.

Voor de volledige tekst van het kaderbesluit, klikt u <media 12677 - download "Download dit bestand">hier</media>
Bij het kaderbesluit horen de volgende bijlagen:
<media 12678 - download "Download dit bestand">Nota van uitgangspunten</media>
<media 12676 - download "Download dit bestand">Schetsontwerp </media>
<media 12675 - download "Download dit bestand">Advisering trillingsonderzoek</media>
<media 12674 - download "Download dit bestand">Tekening eerste fase Aanloopstraat</media>
<media 12679 - download "Download dit bestand">Tekening eerste fase Kernwinkelgebied</media>


Plaats op: