Home / Nieuwsitem

Leidse stads- en wijkenquête 2017

dinsdag, 19 september 2017

2.500 Leidenaren deden mee, rapport nu gereed

In de Leidse stads- en wijkenquête versie 2017 komen weer zeer verschillende onderwerpen aan de orde. Van dienstverlening en mobiliteit tot afvalscheiding, sport, cultuur en duurzaamheid. In deze versie voor de tweede keer veel aandacht voor sociale binding en participatie van de inwoners.

Aan de enquête deden ruim 2.500 Leidenaren mee, dat is een derde van de voor de enquête uitgenodigde Leidenaren (aselecte steekproef).

 

Een (slechts kleine) selectie uit de resultaten:

  • We zien dat de digitalisering langzaam maar zeker zichtbaar wordt in het gedrag en meningen van de Leidse burgers. Aankopen via internet zijn gestegen; vooral cd’s, dvd’s, computers, telefoons, boeken en grote elektrische apparaten worden online aangeschaft. Het contact met de gemeente verschuift langzaam: minder via de balie en meer digitaal. De waardering van het digitale contact doet bijna niet onder voor dat via de balie.

  • Dat het economisch beter gaat zien we ook in Leiden terug: de financiële situatie van veel mensen is verbeterd. Evengoed kan 5% moeilijk of zeer moeilijk rondkomen. Dit zijn voornamelijk, maar niet alleen, inwoners met een laag inkomen.

  • Leiden kent relatief veel hoog opgeleiden. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat zij o.a. meer culturele voorstellingen bezoeken, vaker zelf een kunstzinnige activiteit beoefenen, meer belangstelling hebben voor cultureel erfgoed en vaker naar de Open Monumentendagen gaan.

  • Afvalscheiding: 87% van de mensen scheidt bijna altijd glas van het andere afval. De redenen om afval niet te scheiden variëren per soort afval; wat betreft klein chemisch afval weet men vooral niet waar men het kwijt kan, bij kleding zegt men dat de kleine hoeveelheid de moeite niet waard is en bij glas en papier komt gemakzucht om de hoek kijken.

 

Rapporten van alle Stads- en wijkenquêtes

De enquête is in 2017 voor de veertiende keer gehouden, de rapporten van alle metingen staan in de onderzoeksbank van de gemeente.

 

 


Plaats op: