Home / Nieuwsitem

Leiden wint Stadsvogelprijs

vrijdag, 6 november 2009
Van links naar rechts: Fred Wouters (directeur van Vogelbescherming), genomineerde gemeentes Joure, Lelystad en Den Haag en namens winnaar Leiden wethouder John Steegh

Foto: Martin Hierck

De gemeente Leiden heeft dit jaar de Stadsvogelprijs gewonnen. De prijs is door Vogelbescherming Nederland in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren om zich door middel van innovatieve projecten in te zetten voor stadsvogels.

Wethouder John Steegh ontving, namens de gemeente Leiden, de prijs uit de handen van Fred Wouters (directeur Vogelbescherming Nederland) tijdens de Stadsvogelconferentie op 5 november in Natuurhistorisch Museum Naturalis. Leiden wint de prijs met de ‘Stadsvogelcampagne Leiden en omstreken’.

De gemeente Leiden was samen met Den Haag, Lelystad en Skarsterlân (Joure) genomineerd voor de Stadsvogelprijs. De prijs, die dit jaar voor de derde keer werd uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro, te besteden aan een nieuw stadsvogelproject.

Concrete projecten

De jury van de Stadsvogelprijs kende de prijs aan Leiden toe omdat de Stadsvogelcampagne past binnen het groene beleid van de gemeente Leiden om de stadsnatuur te versterken en inwoners en bedrijven hierbij te betrekken. Naast communicatie en voorlichting voert de gemeente zelf ook concrete projecten uit om de kansen voor vogels in de stad te verbeteren, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de aanplant van vogelvriendelijk groen, aldus de jury.

Stadsvogelcampagne Leiden eo.

Vogels maken een stad levendiger. Veel mensen genieten van merels, roodborstjes en mezen die rond huis en tuin te vinden zijn. Maar met een aantal van deze vogels gaat het niet goed. Huismussen komen steeds minder voor en ook het aantal gierzwaluwen lijkt achteruit te gaan. Om in de stad te kunnen leven zijn vogels voor een groot deel afhankelijk van de stadsbewoners. Alleen door samen actie te ondernemen kan een betere leefomgeving voor hen gecreëerd worden. Daarom staat 2009 in het teken van stadsvogels. Meer informatie over de stadsvogels en de campagne is te vinden op www.leiden.nl/stadsvogels.


Plaats op: