Home / Nieuwsitem

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen bekend

vrijdag, 9 februari 2018

Het Centraal stembureau heeft vanmiddag in haar openbare zitting besloten over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de volgende lijstnummers toegekend:

1. Democraten 66 (D66)
2. SP (Socialistische Partij)
3. VVD
4. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
5. GROENLINKS
6. CDA
7. Partij voor de Dieren
8. ChristenUnie
9. PS (Partij Sleutelstad)

De volgorde van nummering wordt bepaald door het aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het proces verbaal van de zitting ligt ter inzage op werkdagen van 9.00-17.00 uur op het stadhuis.


Plaats op: