Home / Nieuwsitem

Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

donderdag, 4 januari 2018

Inzage

De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag twee weken in te zien bij het team Omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) na afspraak via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3) of via www.leiden.nl/contact.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaarschrift (tabblad Aanvragen).

Indien - gelet op de betrokken belangen - spoed is vereist, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.


Plaats op: