Home / Nieuwsitem

Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

donderdag, 30 november 2017

De volgende vergunningen zijn verleend.

·       Gangetje 2, drank- en horecavergunning, 20-11-2017

·       Kaiserstraat 7, ontheffing nadere regels terrassen, 20-11-2017

·       Omegaplantsoen 826, drank- en horecavergunning, 20-11-2017

Inzage

De besluiten kunnen vanaf a.s. vrijdag, gedurende zes weken worden ingezien bij het team omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) na afspraak via tel. 14 071 (3) of www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of digitaal via www.leiden.nl/bezwaarschrift (tabblad Aanvragen).

Indien - gelet op de betrokken belangen - spoed is vereist, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook digitaal via www.rechtspraak.nl.

 


Plaats op: