Home / Nieuwsitem

Horeca en Bijzondere Wetten - Verleende vergunningen

donderdag, 12 oktober 2017

De volgende vergunningen zijn verleend:

 

  • Stationsweg 7, ontheffing art. 35 DHW (buitentap en standplaats, Leidens Ontzet), 29-09-2017

  • Stationsweg 30, ontheffing art. 35 DHW (buitentap en standplaats, Leidens Ontzet), 02-10-2017

  • Steenstraat 2, ontheffing art.35 DHW (buitentap en standplaats, Leidens Ontzet, 29-09-2017

  • Steenstraat 57, drank- en horecavergunning, 28-09-2017

  • Steenstraat 57, terrasvergunning, 28-09-2017

 

Inzage

De besluiten zijn vanaf a.s. vrijdag zes weken in te zien bij het team Omgevingsvergunningen, Langegracht 72 (Stadsbouwhuis) na afspraak via tel. 14 071 (3) of via www.leiden.nl/contact.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of digitaal via de pagina www.leiden.nl/bezwaarschrift (tabblad Aanvragen).

 

Indien - gelet op de betrokken belangen - spoed is vereist, kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.


Plaats op: