Home / Nieuwsitem

Drie architectenbureaus geselecteerd voor verbouwing historisch stadhuis

dinsdag, 14 februari 2017

Het stadhuis in Leiden wordt in de komende jaren verbouwd. Om het monumentale pand klaar te maken voor het flexibel werken en andere moderne eisen heeft de gemeente Leiden een uitvraag gedaan onder architectenbureaus. Uit 41 inzendingen zijn drie architectenbureaus geselecteerd. De architectenbureaus die een voorstel mogen doen zijn: BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov.

Het stadhuis wordt deels verbouwd zodat het beter benut kan worden voor bestuurlijke en ambtelijke huisvesting en de samenwerking met de stad. Door de kantoorverdiepingen in het gebouw opnieuw in te richten kan er een groter aantal ambtenaren werken. Bovendien worden de publieksbalies verplaatst naar een andere locatie. Hierdoor komt de begane grond van het stadhuis vrij voor andere publieke functies.

Wethouder Marleen Damen (financiën): “Wij zijn erg blij met de grote belangstelling van architecten voor het verbouwen van het stadhuis. De architectenbureaus waren van een zeer hoog niveau. We hebben nu drie bureaus geselecteerd die de complexe opgave in het historische stadhuis aankunnen en zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van hun plannen. Het stadhuis moet zowel een plek zijn waar inwoners van Leiden graag komen, als een leuke en gezonde plek om te werken. Daarbij willen wij het stadhuis een inspirerend voorbeeld maken van een duurzaam monument.”

Uitdagende opdracht

De complexiteit van de opgave zit hem enerzijds in de monumentale status van het gebouw. Het stadhuis dateert uit begin van de jaren ‘30. Aanpassingen aan het, deels monumentale, interieur en de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan het gebouw vragen maatwerk. De aanpassingen moeten zorgvuldig en met respect voor de historische waarde worden ingepast.

Grote belangstelling

Architectenbureaus konden hun referenties inzenden, waarmee zij dienden aan te tonen dat ze deze complexe opgave aankunnen. In totaal waren er 41 inzendingen. Hieruit heeft de selectiecommissie drie bureaus geselecteerd. Deze drie geselecteerde architectenbureaus werken hun voorstel verder uit. De voorstellen worden eind april gepubliceerd en tentoongesteld. Iedereen mag hierop een reactie geven. De binnengekomen reacties worden verzameld en gaan dan naar de beoordelingscommissie die dit meeneemt in haar uiteindelijke gunningsadvies aan het college.


Plaats op: