Home / Nieuwsitem

Definitief aanwijsbesluit ondergrondse containerlocatie

donderdag, 8 februari 2018

Op 30 januari 2018 zijn namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden de volgende locaties voor ondergrondse containers ten behoeve van huishoudelijk restafval definitief aangewezen.

·       Vrijheidslaan, 1 container, locatienummer 1263

Inzage

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen vanaf 9 februari 2018 tot en met 23 maart 2018 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Online kunt u deze stukken vanaf heden inzien en downloaden via de link www.leiden.nl/ondergronds.

Beroep

Indien u het met de door het college genomen aanwijsbesluit niet eens bent kunt u –als u belanghebbende bij dat besluit bent- hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Dit kan tot 23 maart 2018.
De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan daags na publicatie van het betreffende besluit.

Informatie

Op www.leiden.nl/ondergronds vindt u online nieuws en antwoord op de meest gestelde vragen over ondergrondse containers in uw wijk. Vindt u niet wat u wilt weten, dan kunt u telefonisch terecht bij de gemeente Leiden, via het centrale telefoonnummer: 14 071, Leiden.


Plaats op: