Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 9 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen.

Geen nieuwe onderzoeksonderwerpen auditpool 2018 18.0002

Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld dat er geen nieuwe onderzoeksonderwerpen voor de auditpool komen, maar dat de lopende onderzoeken van het onderzoeksprogramma 2017 worden afgerond. Het onderzoeksprogramma voor 2017 is namelijk nog niet afgerond en vanaf 21 maart 2018 treden nieuwe colleges aan. De Regionale auditpool voert voor de colleges van gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken uit.

Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad 18.0005

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de voortgang van haar deelname namens Holland Rijnland aan het Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad. In de brief worden het belang, een korte terugblik van het proces tot nu toe en de voortgang beschreven. Ook wordt bevestigd dat voor Leiden Bioscience Park en het Stationsgebied de naam ‘Campus Leiden’ wordt gebruikt in het Investeringsprogramma van de Zuidelijke Randstad.   

Grondprijzenbrief 2018 18.0003

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe grondprijzen voor 2018 vastgesteld en de gemeenteraad hierover bij brief geïnformeerd.


Plaats op: