Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 14 februari 2017

Reactie ledenraadpleging uitgangspunten Cao gemeenten 2017, Beantwoording schriftelijke vragen over fossiele investeringen.

Reactie ledenraadpleging uitgangspunten Cao gemeenten 2017 17.0090

De gemeente Leiden brengt een positieve stem uit bij de Ledenraadpleging van de VNG. Zij stemt in met de uitgangspunten voor de arbeidsvoorwaardennota 2017 e.v. Deze zijn gebaseerd op de werkgeversvisie op de Cao van de Toekomst. Deze visie vormt voor de gemeentelijke werkgevers het ijkpunt waaraan zij toekomstige cao-afspreken inhoudelijk toetsen. Kernpunten zijn: harmonisatie, vereenvoudiging en modernisering van arbeidsvoorwaarden. De gemeente Leiden heeft in 2013 ingestemd met deze visie.

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

 

 

Schriftelijke vragen

 

Overzicht van de beantwoording schriftelijke vragen die naar aanleiding van artikel 43, lid4 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders zijn gesteld:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Olsthoorn en A. North  (GroenLinks), ingekomen 6 januari 2017, inzake Einde aan fossiele investeringen. 17.0094

Plaats op: